Laptop typen

Je hebt interesse in een deeltijdopleiding – hoe nu verder?

Oriëntatie op de opleiding

We adviseren je je goed te oriënteren en te verdiepen in de opleiding. Je kan daarvoor de opleidingsinformatie op de website raadplegen, Open dagen bezoeken, deelnemen aan Online voorlichtingen en Proefstudeerdagen. Raadpleeg onze agenda voor het actuele overzicht van onze activiteiten.

Interesse om te starten

Overweeg je om te starten als deeltijdstudent in een reguliere bachelor- of Ad-opleiding, dan doorloop je de volgende stappen:

Stappen aanmeldproces

Stap 1 - Inschrijven studielink

Je schrijft je in via Studielink. Aansluitend hieraan, vragen we je een aantal vragen te beantwoorden en documenten te uploaden. Het is belangrijk dat je hiervoor alle gevraagde informatie aanlevert, en dat je controleert of de informatie correct is. Op basis van deze informatie nemen we besluiten over je toelaatbaarheid en het studietraject.

Belangrijk: mocht je uiteindelijk besluiten de opleiding niet te starten, dan kan je je kosteloos uitschrijven via Studielink t/m eind augustus voorafgaand aan de start van het studiejaar.

Stap 2 - We beoordelen of je toelaatbaar bent tot de opleiding

Op basis van de door jou aangeleverde informatie, beoordelen we of je aan de toelatingseisen voldoet. Ben je op basis van je diploma’s niet direct toelaatbaar dan kan je een 21+ Toelatingsonderzoek doen. Je krijgt hiervoor van ons een uitnodiging als dat van toepassing is. Ben je uiteindelijk niet toelaatbaar, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wanneer je toelaatbaar bent, checken we de juistheid van de gekozen opleiding en route en gaan we verder met stap 3.

Stap 3 - We beoordelen OF er sprake is van vrijstellingen

Op basis van de door jouw aangeleverde informatie en aangeleverde diploma’s/certificaten bepalen we eventuele vrijstellingen binnen het opleidingsprogramma. Het is dus belangrijk dat je hiervoor relevante documenten met ons deelt. We stellen het voorlopige programma en de duur vast. Deze informatie is beschikbaar tijdens het Studiekeuzegesprek.

Stap 4 - We voeren met jou een Studiekeuzegesprek

Het doel van dit gesprek is een studiekeuzecheck: klopt je opleidingskeuze, heb je een goed beeld van de opleiding, hoe kun je opleiding-werk-privé organiseren, en waar zitten eventuele aandachtspunten. We voeren dit gesprek tijdens Open dagen of online via MS Teams. Je ontvangt van ons een uitnodiging.

Stap 5 - We stellen het definitieve studieplan vast

We bepalen de definitieve opleiding, route, duur en programma en je krijgt hierover via mail van ons bericht.

Stap 6 - Jouw aanmelding is compleet

Half juli ontvang je van ons de startinformatie voor de opleiding die start in september. Mocht je besluiten de opleiding niet te starten, schrijf je dan uit. Doe dat voor de start van het studiejaar (uiterlijk 31 augustus), dan is het kosteloos. Schrijf je je na die datum uit, dan ben je collegegeld verschuldigd.

Opleidingsadvies en toelating

Twijfel je nog over keuzes, of wil je advies, dan kan je contact opnemen met Opleidingsadvies en Toelating. Ze denken graag met je mee en kunnen jouw voorzien van advies op basis van jouw situatie. Ook kun je vragen stellen over toelaatbaarheid, kosten/tegemoetkomingen, verwachte duur, etc. Dit is ook het informatiepunt voor Zij-instroom in het Beroep en PDG. Stuur je mail met vragen naar: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.