Containers en bord geen verspilling | Food Systems Innovations

"Voor de master heb ik de bachelor Industrial management afgerond. Dat gaf mij veel inzicht in voornamelijk de productie kant van de voedselketen. Hierdoor bleef het verdere deel van de voedselketen voor mij onbekend. Daarnaast merkte ik dat ik het onderwerp sustainability te beknopt vond tijdens mijn bachelor.

Vanuit deze tekortkomingen ben ik gaan oriënteren naar een master op gebied van supply chain en duurzaamheid. Uiteindelijk paste de master Food System Innovation perfect bij mij, omdat ik tijdens deze master kennis kon opdoen van verschillende schakels in de voedselketen. Daarnaast is duurzaamheid een enorm groot onderdeel binnen de master. Hierdoor vulde de master de tekortkomingen in mijn bachelor perfect op."

"De master Food System Innovation paste perfect bij mij, omdat ik tijdens deze master kennis kon opdoen van verschillende schakels in de voedselketen."

Aksel, alumnus master Food Systems Innovation

"Tijdens de master heb ik geleerd om elk probleem vraagstuk te bekijken vanuit een duurzaamheidsoogpunt. Hierdoor keek ik telkens kritisch naar het probleem en ging ik telkens na of de oplossing nog beter nog innovatiever kon. Daarnaast had ik tijdens de master veel eigen invulling, waardoor ik kon focussen op aspecten die ik leuk vond. Hierdoor heb ik afgelopen jaar vooral projecten gedaan die zich bezighielden met het oplossen van voedsel problemen in ontwikkelingslanden. Onder andere een project over voedselveiligheid en bereikbaarheid in Kenia en daarnaast een stage gelopen bij FrieslandCampina om de ethische kwaliteit van melk te verbeteren in 10 ontwikkelingslanden.

Een specialist op gebied van Foos Systems Innovation kan vele kanten op. Over het algemeen heb ik in onze klas vier verschillende groepen ervaren.

Eén: studenten die zich voornamelijk bezighielden met het veranderen van voedselvraagstukken binnen de overheid/gemeenten/provincies.

Twee: onderwijs, mensen bewust laten maken van gezond voedsel doormiddel van onderwijs.

Drie: de korte keten. Dit waren studenten die zich bezighielden om de korte keten te promoten. De korte keten is een korte voedsel keten, dit wil zeggen dat er minder tussenschakels zitten waardoor er minder “commissie” in iedere tussenschakel zit. Hierdoor krijgt de “boer” een eerlijkere prijs en heeft hij of zij meer macht.

Vier: studenten die zich bezighielden met het oplossen van voedselproblemen binnen ontwikkelingslanden.

Uiteindelijk kan een specialist vele kanten op alleen is het wel belangrijk, dat je iets doet wat bij je past.

Mijn ambitie voor de toekomst is om mensen zich bewust te maken van de huidige voedsel problemen. Dit wil ik bereiken door advies te geven binnen een consultancy rol aan grote “food multinationals”. Hierdoor hoop ik bedrijven t prikkelen, zodat zij misschien de stap richting duurzaamheid maken (hierbij wil ik de bedrijven ook ondersteunen in het maken van deze verandering). En ik denk met de doelstelling om net zero te bereiken in 2050, ligt hier nog een hele grote uitdaging.

Mijn tip voor als je de master overweegt: als jij de changemaker wil zijn en echt iets wil veranderen dan zeg ik doen!!!! Twijfel je nog steeds, ga in gesprek met een van de docenten. De docenten hebben genoeg ervaring en kunnen je helpen met het maken van de juiste keuze. Daarnaast kan je door middel van LinkedIn altijd vragen stellen aan oud studenten. Ik ervaar de groep van het afgelopen jaar “de eerste lichting van de master” als een groep waar je altijd vragen aan kan stellen en klaar staat je te helpen."

Aksel, alumnus master Food Systems Innovation