Een hand houdt een schrift vast

Annebel Hofhuis - alumnus master Leren en Innoveren

Kunst als 'boundary object' om teamontwikkeling te bevorderen

Annebel Hofhuis is als echte onderwijs innovator werkzaam op het Montessori College in Arnhem. Tijdens de master Leren en Innoveren richtte haar onderzoek zich op het gebruik van kunst als 'boundary object' om teamontwikkeling te bevorderen. Door kunst in te zetten, creĆ«erde ze een platform waarmee collega's samen konden werken en nieuwe perspectieven konden verkennen.


Haar aanpak om kunst te integreren in teamontwikkeling bleek erg succesvol, waarbij de deelnemers een hechtere band ontwikkelden en een gezamenlijk perspectief op gewenste situaties vormden. Dit leidde tot meer verbondenheid en respect binnen het team. Haar onderzoek toonde aan dat diversiteit benut kan worden om tot gezamenlijke groei te komen.

De impact van Annebel's werk werd duidelijk door de ervaringen van de deelnemers, die benadrukten dat ieders visie er mag zijn en dat samenwerking gebaseerd moet zijn op respect en diversiteit. Deze bevindingen tonen aan dat kunst als 'boundary object' niet alleen teamontwikkeling kan stimuleren, maar ook een echte impact kan hebben op de deelnemers.

Haar onderzoek bleek niet alleen vernieuwend, maar had ook impact op Annebel zelf. De periode tijdens de deeltijdmaster Leren en Innoveren heeft haar geholpen om kracht te vinden in samenwerking en heeft bijgedragen aan haar groei als professional. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe projecten, zoals haar innovatieve bijdrage aan het 4e FCE festival.

Annebel's verhaal illustreert hoe kunst, teamontwikkeling en persoonlijke groei hand in hand gaan om positieve veranderingen teweeg te brengen binnen een educatieve context. Al met al is dit een prachtige inspiratiebron voor professionals die streven naar vernieuwing en verbetering binnen hun organisatie, waarbij creativiteit, samenwerking en respect centraal staan voor duurzame ontwikkeling.