Audrey Diepeveen vrouwelijke student van de Master Leren en Innoveren bij Aeres hogeschool Wageningen binnen op de trap lacht naar de camera

Audrey Diepeveen - alumnus master Leren en Innoveren

Pionieren in onderwijsvernieuwing

Audrey Diepeveen is een mooi voorbeeld van een typische master Leren en Innoveren student: een vernieuwer pur sang. Nu ze de deeltijdmaster heeft afgerond, brengt Audrey als teamleider bij Aeres MBO Ede waardevolle inzichten mee die écht iets toevoegen aan de ontwikkeling van het onderwijs. Haar reis van het bedrijfsleven naar het onderwijs is een bron van inspiratie voor iedereen die een sprong in het diepe overweegt.

Van het bedrijfsleven naar het klaslokaal

Ze startte haar carrière als productontwikkelaar bij FrieslandCampina , maar maakte in 2014 de sprong naar het onderwijs. De eerste jaren stond Audrey met veel plezier voor de klas als docent. Haar ambitie om door te groeien maakt dat ze inmiddels een team van 15 docenten aanstuurt en zich richt op de doorontwikkeling van het onderwijs.

Impact maken

Tijdens haar masteropleiding Leren en Innoveren lag de nadruk op het ontwikkelen van een hybride leeromgeving. Ze zocht naar manieren om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten en documenteerde hoe dit leidt tot een meer holistische leerervaring voor studenten. Een kernthema in haar onderzoek was de cruciale rol van feedback in het onderwijs. Audrey ontwikkelde specifieke leertrajecten, gericht op feedback binnen haar team. Haar benadering, die de nadruk legt op het werken aan authentieke projecten en de ontwikkeling van studenten, weerspiegelt de visie van de master op toekomstig onderwijs.

Persoonlijke groei

Audrey vertelt hoe de studie haar leiderschapsvaardigheden en het vermogen om mensen mee te nemen in veranderingsprocessen heeft verbeterd. Ze benadrukt hierbij het belang van een gezamenlijke visie en inclusief leiderschap.

Kijkend naar de toekomst, deelt Audrey haar ambitie om het onderwijs binnen het mbo verder te ontwikkelen. Over 5 jaar wil ze, samen met haar team, vooroplopen op het gebied onderwijsvernieuwing. “We gaan niet meer terug naar het oude systeem”, zegt ze met een knipoog.