Boeken Leren Veranderen

Daan de Kruijf - alumnus master Leren en Innoveren

Van programmamanager tot facilitator van leren en groei 

Daan de Kruijf werkt bij Leren voor Morgen. Deze coöperatie zet zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Onlangs heeft hij de masteropleiding Leren en Innoveren afgerond en wij spraken hem over zijn opgedane ervaringen en inzichten. Ook vertelt hij hoe de deeltijd master zijn professionele leven heeft beïnvloed.

Een onderzoekende innovator in spé

Daan's zoektocht begon met een gevoel van ontevredenheid. In zijn functie als programmamanager bij Leren van Morgen merkte hij dat er een dieper inzicht nodig was om echte verandering te bewerkstelligen. "Ik voelde dat de projecten waaraan ik werkte, hoewel waardevol, meer structuur en diepgang nodig hadden," herinnert Daan zich.

Toen hij voor het eerst over de opleiding las, was hij dan ook meteen enthousiast. "Het begrip 'onderzoekende innovator' sprak me erg aan. Ik wist direct dat deze studie een logische vervolgstap in mijn professionele ontwikkeling zou zijn."


De kracht van praktijkgericht onderzoek

Een onderscheidend kenmerk van de master Leren en Innoveren is de balans tussen theorie en praktijk. Daan benadrukt hoe de opleiding hem in staat stelde om zijn opgedane kennis direct toe te passen in echte werkomgevingen. "De master gaat niet alleen over het leren van concepten, maar vooral over het in de praktijk brengen hiervan," zegt hij.

Een samenwerkingsproject met de Hogeschool Rotterdam illustreert zijn punt. "Samen hebben we een innovatieve leeromgeving gecreëerd waarin studenten en ondernemers samenkwamen om de uitdagingen van duurzaam bouwen te verkennen."


Persoonlijke en professionele groei

De studie heeft niet alleen Daan's professionele leven veranderd, maar ook zijn persoonlijke perspectief. "Ik begon de master als programmamanager, maar tegen de tijd dat ik afstudeerde, zag ik mezelf meer als een facilitator van leren en groei," aldus Daan.

Zijn ervaringen onderstrepen het belang van een Leven Lang Ontwikkelen. Ongeacht je achtergrond of ervaring, biedt deze studie je frisse inzichten om je professionele ontwikkeling naar een nieuw niveau te tillen.


Een blik op de toekomst

Gevraagd naar zijn toekomstvisie, is Daan enthousiast en weet hij precies wat hij wil bereiken. "Ik ben vastbesloten om bij te dragen aan duurzame initiatieven en om anderen te begeleiden in hun leertraject." Hij ziet een wereld vol mogelijkheden voor afgestudeerden, een wereld waarin ze als changemakers kunnen fungeren.