Natuurboeren Schotse hooglanders
 • Dag 1: Opzet Natuurbedrijfsplan.
  Uit welke onderdelen bestaat een natuurbedrijfsplan en hoe pas je het principe van lerend beheren toe? Hoe bepaal je de leidende principes van je natuurbedrijfsplan? Welke scenario’s zijn denkbaar? Hoe vergelijk ik diverse varianten? 
 • Dag 2: Ondernemerschap.
  Ontdek en stel vast waar je naar toe wilt groeien. Wat voor ondernemer ben je? Wat zijn je talenten? Welk ondernemerschap past bij je? Vanuit welke waarde proposities werk je? Hoe betrek je de omgeving bij je bedrijf? Waar en met wie heb je allemaal te maken? 
 • Dag 3: Economie.
  Wat zijn de kosten en baten van het beheer? Hoe kun je het bedrijf inrichten zodat het economisch duurzaam is? Welke keuzes moet je maken? Op welke manieren kun je de natuur tot waarde brengen? En waaraan moet je denken m.b.t. financiering?
 • Dag 4: Ecologie en Natuurbeheer.
  Welke natuurdoelen zijn er van toepassing en hoe werk je daar naar toe? De informatie uit niveau 1 en 2 wordt gecombineerd. Je toont daarmee jezelf als een partner in de natuurontwikkeling en dat je dus weet waar je over praat. Welke doelsoorten kies je, welk beheer past het beste en hoe gebruik je de monitoring in de ontwikkeling van je natuurwaarden?
 • Dag 5: Communicatieplan.
  Als natuurboer heb je ook een publieke functie en dat moet je kunnen communiceren. Welke wijzen zijn daarvoor, wat past er bij jou en bij je bedrijf?  En waar krijg je vanuit het beleid mee te maken als natuurondernemer (als zelfstandige en/of als partner van een natuurorganisatie of - collectief).
  Tussen dag 5 en 6 lever je het concept in van je natuurbedrijfsplan. Deze wordt van feedback voorzien.
 • Dag 6: Bespreken van de feedback op je natuurbedrijfsplan en gelegenheid om te oefenen voor de mondelinge verdediging. 
 • Dag 7: Mondelinge verdediging van je natuurbedrijfsplan voor een deskundigen panel en uitreiking certificaat.