Natuurboeren Brandganzen

Module 5: Verschralingsbeheer: soorten herkennen en maaibeheer (2 dagen)

Verschralen van graslanden is een belangrijke maatregel om meer biodiversiteit te krijgen: hoe schraler het land, hoe meer bijzondere soorten de kans krijgen. Deze module biedt een verdieping van module 4 uit niveau 1 en zoomt in op voedselarmere gronden (verschralingsfase 3 en 4) en de rol van successie. Na het volgen van deze module weet je welke planten en dieren kenmerkend zijn voor niet- of weinig bemeste graslanden op verschillende bodems, met welk beheer je de hoogste natuurkwaliteit krijgt op je bedrijf en wat dat betekent voor de gewasopbrengst.

Module 6: Verschralingsbeheer: bodem en bemesten (2 dagen)

Bodem, bodemleven en water zijn cruciaal in natuurbeheer én de basis van jouw bedrijf. Hoe, wanneer en waarmee je bemest heeft directe invloed op die bodem, logisch. Maar hoe zit dat precies en wat kun je het beste doen om jouw natuurdoelen te halen en goede voederwaarden te behouden? Is niet of minimaal bemesten eigenlijk altijd het beste voor het behalen van natuurdoelen? Tijdens deze module leer je er alles over en schrijf je een bemestingsplan gericht op verschraling van jouw gronden.

Module 7: SynBioSys in de praktijk (1 dag)

Zou het niet mooi zijn als je vooraf kunt bekijken of de maatregelen die je wilt toepassen ook de plantensoorten gaan opleveren die je in gedachten hebt? Zekerheid in de natuur krijgt niemand, maar met het vegetatiekundige programma SynBioSys heb je een handig hulpmiddel in handen.

Op deze cursusdag kun je de vegetatiegegevens die op je eigen percelen verzameld zijn gebruiken en daarmee jouw vorderingen volgen en zelfs richting geven.

Module 8: Veehouderij onderwerpen (2 dagen)

Deze module verkent de onderwerpen veevoederwinning van natuurgebieden en het effect daarvan op de productie

Grasland met een hoge natuurwaarde is geweldig mooi voor planten en dieren, maar hoeveel vee van welke soort kun je nog laten lopen op dat land? Hoe kun je sturen op het halen van natuurdoelen én met voederwinning een goed financieel resultaat behalen? Hoe benut je de voordelen van natuurgras? Tijdens deze module bereken je, uitgaande van de vastgestelde verschralingsfase(n) voor uw eigen situatie,  wat de productie van het grasland zal worden en hoeveel dieren je op deze gronden zou kunnen houden of hoeveel grasbalen je er zou kunnen oogsten.

Jouw natuurbeheersmaatregelen hebben effect. Het grasland wordt schraler, er komen meer en andere soorten planten in voor. Maar wat betekent dat voor de productie van jouw vee? Wat voor effecten heeft natuurgras op de diergezondheid? Kies je voor vlees of melk, voor koeien, schapen of misschien wel geiten en welk ras is dan kansrijk? Tijdens deze module breng je met behulp van een rekenprogramma de consequenties van verschillende keuzes voor jouw verdienmodel in kaart.

Module 9: Deelbiotopen en biodiversiteit (1 dag)

Landschapselementen en deelbiotopen zijn van groot belang voor het verhogen de biodiversiteit. In de SNL systematiek is er zelfs een eigen codering voor gemaakt, de L-elementen. Welke daarvan passen in het landschap waarin je werkt en wat kunnen ze betekenen voor de biodiversiteit én de productiviteit op jouw bedrijf? Deze module biedt een kennismaking met verschillende landschapselementen (nat en droog).