Natuurboeren Brandganzen

Natuurondernemer (niveau 1)

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Tot en met 5 april alle lessen geannuleerd

Tot en met 5 april 2021 zijn alle lessen van de cursussen Natuurbeheer geannuleerd in verband met de COVID-19 ontwikkelingen en de hieraan gekoppelde maatregelen. Deelnemers van de betreffende cursussen worden door ons persoonlijk op de hoogte gehouden.

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum en tijd: 8 dagen, start gedurende hele jaar bij voldoende aanmeldingen.
 • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten of HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kan deze cursus ook op locatie worden aangeboden.
 • Kosten:  € 1.120 (excl. btw).
 • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25
 •  

   M 1

  M 2-1 M 2-2 M 3-1 M 3-2 M 4-1 M 4-2 M 4-3
  Regio Bommelerwaard nader te bepalen              
  Regio Dwingeloo       11-01-2021 01-02-2021 10-05-2021 31-05-2021 24-06-2021
  Regio Limburg 
    02-07-2021    28-05-2021 11-06-2021  02-07-2021 
  Regio Meppel nader te bepalen


  Regio Noord-Holland nader te bepalen  

  Regio Oisterwijk           20-05-2021 03-06-2021  17-06-2021 
  Regio Overijssel       25-01-2021 08-02-2021 17-05-2021 17-06-2021 02-07-2021

Inhoud

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Na deze cursus is het nog mogelijk om door te gaan voor het certificaat ‘natuurondernemer’. Daarvoor zijn niveau 2 en 3 nog vereist. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen. Hier zie je een volledig cursusoverzicht.