Natuurboeren Brandganzen

Natuurondernemer (niveau 1)

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Locatie
Incompany
Locatie
Andere locatie
Duur
Meerdere dagen

De cursus Natuurondernemer op niveau 1 bestaat uit 8 dagen. Deze cursus bereidt goed voor op de vakbekwaamheid in natuurbeheer. De cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Inhoud

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Na deze cursus is het nog mogelijk om door te gaan voor het certificaat ‘natuurondernemer’. Daarvoor zijn niveau 2 en 3 nog vereist. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen. 

De cursus die wordt vereist voor het pachten van grond via Staatsbosbeheer en die wordt genoemd in de voorwaarden van de website pachtgrond.nu, is de Inleiding beheer natuurgrasland, aanmelden voor deze cursus kan via deze pagina.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat van Natuurboeren via de button onderaan de pagina of bel naar +31634073631 (dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur).