Aeres Kadercursus Melkveehouderij Aeres Hogeschool Dronten

Tijdens de cursus komende volgende thema's aan bod:

Veevoeding en voederwinning

Veevoeding is de basis van een gezond bedrijf. Je leert een rantsoen te berekenen, samen te stellen en te evalueren door goed naar je koeien te kijken. Je gaat aan de slag met een efficiënte voerproductie waarbij een gecontroleerde mineraal input en output de basis is voor het winnen van een goede kwaliteit ruwvoer, waarbij ook kringlopen en natuurbeheer aan de orde komen. Door middel van rantsoenberekeningen leer je wat de effecten zijn op productieresultaten, diergezondheid en vruchtbaarheid. Een goede voederwinning ligt aan de basis van goed ruwvoer en hiermee goed saldo (opbrengst minus voerkosten). 

Diergezondheid en reproductie

Een gezonde veestapel die in staat is om op een efficiënte manier te produceren is de basis voor de melkveehouderij van de toekomst. Klauwgezondheid, uiergezondheid en vruchtbaarheid-afkalven vormen de basis van dit thema op het gebied van melkvee. Daarbij komt ook jongveeopfok en –gezondheid aan de orde. Je leert hierin hoe je goed naar je jongvee en koeien kunt kijken en productiecijfers kunt interpreteren. Je krijgt vaardigheden om hierin te sturen op zowel korte termijn als lange termijn middels vee-verbetering/fokkerij in relatie tot je eigen bedrijfsstijl. 

Financieel management en ondernemerschap

Bij een financieel duurzame onderneming hoort goed financieel management. Je krijgt kennis van hoe je kunt sturen op je eigen financiële kengetallen na een grondige analyse van het eigen (leer)bedrijf. Je vertaalt de technische kengetallen naar het nog concreet financieel te behalen winstpotentieel. Door onze praktische aanpak gaan de financiële KPI’s (Kritieke Proces Indicatoren) meer voor je leven. Ook leer je welke financieringsmogelijkheden er zijn voor de door jou gewenste investeringen en de optimalisatie van je bedrijfsopzet. Je leert berekenen welke investeringen rendabel en financieel haalbaar zijn binnen de eigen bedrijfssituatie. Daarnaast zijn bewerkingskosten en bedrijfsopvolging met continuïteit belangrijke thema’s.

Bedrijfsmanagement: arbeid, huisvesting en mechanisatie 

In deze cursus leer je om een totaaloverzicht van je bedrijf te creëren, met daarbij bewuste aandacht voor arbeidsplanning, arbozaken, automatisering, bedrijfsuitrusting en -inrichting. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor proces- en arbeidsoptimalisatie via lean-management-technieken. De melkveehouderij kenmerkt zich door een lang dagvenster, met regelmatige onverwachte, niet-geplande werkzaamheden in de bedrijfsvoering. Tevens is de fysieke arbeidsbelasting relatief hoog. Vanuit praktische protocollen neem je handvatten mee naar huis om het bedrijfsmanagement verder te optimaliseren.