Healthy Food Africa project van lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken Aeres Hogeschool Almere

Lectoraat: Stedelijke Voedselvragstukken
Lector: Esther Veen
Contactpersoon: Henk Renting - h.renting@aeres.nl
Looptijd: juni 2020 -mei 2025

Over het onderzoek

In HealthyFoodAfrica wordt gewerkt met 10 Food System Labs in 10 steden in zes landen verspreid over Oost-, West- en Zuidelijk Afrika. Elk lab brengt lokale belanghebbenden - boeren, ondernemers, bedrijven en beleidsmakers - samen. Met de steun van lokale en Europese experts worden in de labs specifieke lokaal relevante uitdagingen op het gebied van voedselsystemen aangepakt. Aeres draagt bij aan het Identificeren en ondersteunen van de meest veelbelovende en realistische aanpak voor het bereiken van een transformationele impact op lab- en projectniveau.

Het probleem

Het verbeteren van de toegang tot gezonde voeding is een systemische uitdaging. Om gezondere voeding te bevorderen, is het daarom noodzakelijk om voorbij het verbreden van de diversiteit van aanbod of het vergroten van het bewustzijn van consumenten te gaan. HealthyFoodAfrica past een adaptieve systeembenadering toe om lokale voedselsystemen te transformeren - van individuele voedingsnormen tot voedselaanbod en -toegang, van nieuwe duurzame technologieën en eetgewoonten tot bredere beleidskaders en bedrijfsmodellen.

Het doel

Het doel van HealthyFoodAfrica is om de voedselsystemen in 10 Afrikaanse steden duurzamer, rechtvaardiger en veerkrachtiger te maken, door voedselproductie en voedselconsumptie op een effectieve manier met elkaar te verbinden. Om dit te bereiken werkt HealthyFoodAfrica samen met boeren, voedselverwerkers, tussenhandelaren, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en lokale deskundigen en helpt hen bij het creëren en testen van innovatieve technologieën, gewoontes en bestuursregelingen die bijdragen aan een duurzamer, veerkrachtiger en gezonder voedselsysteem voor iedereen.

De (verwachte) resultaten

HealthyFoodAfrica beoogt een duurzame impact van voedselsysteem transformaties te realiseren door een zelfsturend proces op gang te brengen dat leidt tot een bredere toepassing van veelbelovende en schaalbare oplossingen, technologieën, bedrijfsmodellen en beleid in Afrika.

Resultaten bestaan uit inzichten en geleerde lessen over voedselsysteem transformaties, die worden samengevat in beleidsnota’s, beschrijvingen van best practices en wetenschappelijke publicaties. De voedselinname en -diversiteit van vele armen mensen (voornamelijk vrouwen en kinderen) zal worden verbeterd door het mainstreamen van gezonde voedingspatronen door bewustwording, grotere beschikbaarheid van gezonde voeding, samenwerking in ketens, ontwikkeling van nieuwe producten en het opzetten van coalities voor voedselsysteem transformatie.

Financiering

Het project wordt volledig gefinancierd door de EU, als onderdeel van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma.

G4AE is Funded by the European Union Aeres Hogeschool Dronten

Verbinding met de sector

HealthyFoodAfrica wil bijdragen aan het versterken van een holistische aanpak van voedselsysteem transformaties in Afrikaanse steden. De verbinding van voedselproductie en voedselconsumptie om steden duurzamer, rechtvaardiger en veerkrachtiger te maken, is nodig om de complexe problematiek van ondervoeding en voedselonzekerheid recht toe te doen en een levensvatbaar alternatief te bieden. De context-specifieke, participatieve en multi-sectorale aanpak is cruciaal en dient als voorbeeld voor andere onderzoeken en projecten die een bijdrage willen leveren aan een duurzaam voedselsysteem.

Verbinding met het onderwijs

De uitkomsten en methodieken uit het onderzoek worden voornamelijk gebruikt in de Master Food Systems Innovation, tijdens colleges en opdrachten over o.a. voedselzekerheid, project ontwerp, impact meten en transitievraagstukken. Ook wordt er voor de Master jaarlijks een virtuele, online ‘City Study Tour’ in Nairobi georganiseerd, waarin studenten een multi-stakeholder proces met lokale actoren faciliteren voor het analyseren van een probleemstelling en het aandragen van adviezen op de eerder genoemde onderwerpen.

Aan welke Sustainable Development Goals levert het onderzoek een bijdrage?

Sustainable Development Goal nummer 1, Geen armoedeSustainable Development Goal nummer 2, Geen hongerSustainable Development Goal nummer 3, Goede gezondheid en welzijnSustainable Development Goal nummer 5, GendergelijkheidSustainable Development Goal nummer 8, Eerlijk werk en economische groeiSustainable Development Goal nummer 10, Ongelijkheid verminderen
Sustainable Development Goal nummer 11, Duurzame steden en gemeenschappenSustainable Development Goal nummer 12, Verantwoorde consumptie en productieSustainable Development Goal nummer 13, KlimaatactieSustainable Development Goal nummer 14, Leven in het waterSustainable Development Goal nummer 15, Leven op het land

Partners

 • Luke - Natural Resources Institute - Finland
 • Biodiversity - International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) - Italy
 • Council for Scientific & Industrial Research (CSIR) - Ghana
 • African Population & Health Research Center (APHRC) - Kenya
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) - Norway
 • University of Helsinki - Finland
 • Bahir Dar University - Ethiopia
 • University of Makerere - Uganda
 • University of Zambia - Zambia
 • University of Pisa - Italy
 • University of Abomey-Calavi - Benin
 • Hivos (Zimbabwe office) - Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries - Netherlands
 • Finn Church Aid - Finland
 • Northern Region Farmers Association - Ghana
 • Mentes Visíveis, Lda - Portugal
 • Böna Factory Ltd. - Kenya