Esther Veen

Functie: Lector
Lectoraat: Stedelijke Voedselvraagstukken
Email: e.veen@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Esther Veen

Dr. Esther Veen houdt zich bezig met voedsel in een stedelijke context. Zij onderzoekt hoe de ‘foodscape’, het voedsellandschap, een gezonder en duurzamer dieet kan stimuleren. Specifieke interesse ligt daarbij in menselijke routines en hoe deze routines te veranderen, en in de rol van het verbouwen van voedsel in de stad.

Esther Veen is opgeleid tot ruraal socioloog aan Wageningen University. Na kort als consultant te hebben gewerkt, kwam zij terecht bij Wageningen Plant Research, waar zij als praktijkonderzoeker multifunctionele landbouw en stadslandbouw bestudeerde. Als onderdeel van de functie is Esther Veen gepromoveerd op buurtmoestuinen, sociale cohesie en alternatieve voedselnetwerken, begeleid door de leerstoelgroep Rurale Sociologie (Wageningen UR). Na het verdedigen van haar proefschrift is zij daar als universitair docent gaan werken.

Per 1 juli 2021 is Esther Veen in opdracht van de Flevo Campus als Lector Stedelijke Voedselvraagstukken aan Aeres Hogeschool verbonden. In deze functie zal zij de uitdaging aangaan om de link te leggen tussen voedsel en Almere, onderzoek en onderwijs, en Aeres Hogeschool Almere en de Flevocampus.