Fotowand_Blad

Functie: Docent-onderzoeker, lerarenopleider onderwijskunde, promovendus
Emailn.van.benthum@aeres.nl

Over Niek van Benthum

Niek van Benthum onderzoekt de professionalisering van vmbo- en mbo-docenten uit het groene onderwijs in Assessment for Learning. Het doel van Assessment for Learning is het leerproces van leerlingen te stimuleren door middel van beoordelingen.

De betrokken docenten doen mee aan het project ‘Kracht van beoordelen’, waarin zij geprofessionaliseerd worden in Assessment for Learning. Om te kijken of deze professionalisering effectief is, observeert Van Benthum de docenten in hun praktijk, achterhaalt hij hun opvattingen over beoordelen en observeert hij leerlingen in hun leeromgeving.