Kees Westerdijk

Functie: Onderzoeker en Hogeschooldocent
Lectoraat: Precisielandbouw & Smart Farming en Duurzaam Bodembeheer
Emailk.westerdijk@aeres.nl
Telefoon: 088 020 5958
Social: LinkedIn

Over Kees Westerdijk

Sinds augustus 2008 is Kees Westerdijk werkzaam bij de Aeres Hogeschool te Dronten. Na 19 jaar senior onderzoeker te zijn geweest op het gebied van akkerbouwteelten, gewasbescherming en biologische beheersing van ziekten & plagen bij PPO-WUR (nu WPR) in Lelystad, is hij nu specialist in onderzoeksmethodieken in het Team Praktijkgericht Onderzoek en projectleider van diverse projecten. Hij is gericht op probleem analyserende en oplossingsgerichte aspecten. Westerdijk is ook betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Zijn interesses liggen vooral bij de ontwikkeling van nieuwe precisielandbouwtechnieken en het meten van druk in de diepere bodemlagen onder diverse landbouwmachines.