Inauguratie Eric de Bruin als lector Circulair ondernemen in de Agri en food business

Eric de Bruin officieel geinstalleerd als lector bij Aeres hogeschool Dronten

Date

Dr. Eric de Bruin is officieel geïnaugureerd als lector bij Aeres Hogeschool. Op 8 maart hield hij zijn rede getiteld: ‘In the mood for circular food’. In het bijzijn van circa 80 aanwezigen werd hij geïnstalleerd door directeur Jolanda Berntsen van Aeres Hogeschool Dronten. De Bruin houdt zich met zijn lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Food Business bezig met praktijkgericht onderzoek naar gezond en duurzaam voedsel produceren met gesloten nutriënten- en waterkringlopen.

"Hoe moeten we in 2050 de bijna 10 miljard mensen op aarde voeden?"

Eric de Bruin, Lector Circulair ondernemen in de Agri en Food Business

Eric de bruin

"Meer mensen voeden met het huidige voedselsysteem lukt niet, want dat systeem piept en kraakt. Het produceert te veel broeikasgassen en verspilt enorme hoeveelheden grondstoffen. Hoe moeten we dan in 2050 de bijna 10 miljard mensen op aarde voeden? Nederlandse ondernemers zullen zich daarvoor minder moeten richten op productievolume en meer op gewassen met een hoge voedingswaarde. Ook de consumenten kunnen door een andere voedselkeuzes bijdragen aan meer evenwicht in het voedselsysteem", zegt lector Eric de Bruin. Hij wil met zijn lectoraat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een hoogwaardig voedselsysteem met een lagere impact op de leefomgeving.

De Bruin richt zich met zijn onderzoeksgroep op twee thema’s: voedselsystemen en agricycling. Zo doet het lectoraat onderzoek naar innovatieve en duurzame voedselsystemen, bijvoorbeeld de productie van alternatieve eiwitbronnen zoals meelwormen en zouttolerante gewassen.

In juni start er een eendenkroosproject bij een tulpenteler in Noord-Holland. De teler wil buiten het bollenseizoen (in de periode mei-oktober) in zijn kassen eendenkroos telen. In deze periode is de kas leeg en zijn de trekbakken niet in gebruik. Om het verdienmodel gunstig te houden zal hij de kas niet verwarmen, alleen gebruikmaken van zonne-energie en alleen gebruikmaken van zonne-energie en, indien nodig, alleen ’s nachts bij lichten met LED-lampen.

Agricycling

Naast dit project gaat het lectoraat samen met studenten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om optimaal te verdienen met reststromen in de agrifoodsector (agricycling). Wereldwijd gaat ruim 30% van het geproduceerde voedsel verloren. Dit vindt plaats in de gehele keten: van boer tot bord.

Het liefst wil je zoveel mogelijk verspilling voorkomen, als dat niet lukt probeer je de reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden voor humaan voedsel en anders als diervoeder. Als voorbeeld noemt De Bruin koffiedik; de onderzoeksgroep onderzoekt de complete circulaire cyclus. Op het koffiedik groeien oesterzwammen die vervolgens verwerkt worden in snacks of dienen als vleesvervangers. Ook de restanten van de oesterzwammen vinden hun weg. Door dit totale proces gaan er minder arbeid, energie en grondstoffen verloren en worden onnodige emissies voorkomen. Als een reststroom uit de voedselketen niet meer ingezet kan of wettelijk gezien mag worden, dan dient dit als voer voor larven van insecten die vervolgens weer als voer voor kippen gebruikt kunnen worden in plaats van geïmporteerd sojaschroot.

CirKL Business Lab

In het CirKL Business Lab op het terrein van de faculteit in Dronten worden diverse projecten uitgevoerd zoals composteren met wormen, telen van zout-tolerantie gewassen en het kweken van oesterzwammen op onder andere koffiedik. Wilt u als ondernemer kennismaken met de mogelijkheden van onderzoek in het Cirkl Business Lab? Neem dan contact op met Eric de Bruin.