Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI

Richard Griffioen officieel geïnstalleerd als lector bij Aeres Hogeschool Dronten

Date

Dr. Richard Griffioen is officieel geïnaugureerd als lector bij Aeres Hogeschool. Op 11 mei hield hij zijn rede getiteld ‘Liefde voor mens en dier: op zoek naar wederzijdse afstemming’ en werd hij in het bijzijn van circa 135 aanwezigen door directeur Jolanda Berntsen van Aeres Hogeschool Dronten geïnstalleerd. Griffioen houdt zich met zijn lectoraat Animal Assisted Interventions bezig met praktijkgericht onderzoek naar dierondersteunde interventies bij onder andere therapie/begeleiding, onderwijs en coaching/counseling en de effecten daarvan op zowel mens als dier.

De inzet van dieren voor therapie, coaching en educatieve programma’s groeit. Veel mensen hebben baat bij de inzet van dieren, maar er zijn zorgen of de meerwaarde van de mens-dier interactie wederzijds is. De Raad van Dierenaangelegenheden (RDA) vindt dat er behoefte is aan meer kennis en verdere professionalisering.

Richard Griffioen richt zich met zijn lectoraat Animal Assisted Interventions op One Health, waarbij het welzijn van mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Middels praktijkgericht onderzoek wil hij meer inzicht krijgen in de effecten van Animal Assisted Interventions (AAI) en de effecten op het welzijn van zowel mens als dier. De verkregen inzichten zijn interessant voor het werkveld en worden geborgd binnen het onderwijs van Aeres Hogeschool Dronten.

Samen met zijn onderzoeksgroep heeft Griffioen een aantal onderzoeksprojecten gedefinieerd:

  • ‘Zorgboer 2.0, met dieren leuker leven’: middels onderzoek wil het lectoraat komen tot richtlijnen voor het ontwikkelen en implementeren van AAI-programma’s voor zorgboerderijen. Dit moet leiden tot een verdere professionalisering van het werkveld, betere resultaten van interventies en een betere waarborging van dierwelzijn.
  • ‘Man en paard’: mannen met een verslavingsachtergrond die in een re-integratie traject zitten volgen een AAI-programma met paarden. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar de effecten van deze dierondersteunende interventies, o.a. als het gaat om gedragsverandering, en de mate van recidive.
  • Inzet van Virtual Reality en robotica in therapieën: het lectoraat gaat onderzoek doen naar de inzet van deze technologieën (bijvoorbeeld kijken in de wereld van dolfijnen en robothonden) als aanvulling op fysieke AAI-programma’s en de effecten van deze technologieën onderzoeken.

Over Richard Griffioen

Richard Griffioen is een ervaren gezondheidsprofessional, coach en trainer, onder andere voorheen bij Medical Center IBIS en The Human academy. In 1997 startte hij Stichting SAM, een stichting voor dierondersteunde interventies en begon zijn onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met Down en autisme. In 2015 startte Griffioen met een promotietraject bij de Open Universiteit en rondde deze succesvol af in 2020. Sinds datzelfde jaar heeft hij zitting in het bestuur van de overkoepelende wereldorganisatie International Association of Human Animal Interaction Organizations.

Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI
Inauguratie Richard Griffioen lector Animal Assisted Interventions AAI