Human animal interactions

Onderzoek dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen

Date

(Gezelschaps)dieren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij en hebben een positieve impact op het leven van mensen. Met de toenemende inzet van dieren in ons leven rijst ook de vraag of die mens-dier interactie wederzijds positief uitpakt en bijvoorbeeld ook effecten heeft op het dierenwelzijn. Aeres Hogeschool is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart te brengen.

Het onderzoek focust zich op het in kaart brengen van hulp- en trainingsmiddelen die worden gebruikt bij het trainen van honden en paarden en te bepalen wat het risico is op welzijnsaantasting bij het gebruik ervan.

"In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen, maar ook naar de kennis die trainers hebben over leertheorie├źn, de hulpmiddelen en het herkennen van emoties bij dieren "

Kathalijne Visser, Lector Human-Animal Interactions

Kathalijne visser

,,In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen, maar ook naar de kennis die trainers hebben over leertheorieën, de hulpmiddelen en het herkennen van emoties bij dieren. Hoe dieren hun training ervaren hangt namelijk af van veel factoren, zoals hun eigen karakter, genetische aanleg, mogelijkheden en ervaringen uit het verleden, de gekozen leermethode en het daarbij gebruikte hulpmiddel door de trainer’’, aldus Kathalijne Visser lector Human Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten.

Binnen Aeres Hogeschool is het lectoraat Human-Animal Interactions een van de ruim 20 lectoraten. Dit lectoraat doet onderzoek naar de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen. De opdracht van het ministerie van LNV sluit daar naadloos op aan.