Lector Kathalijne Visser benoemd in paardenwelzijnscommissie mondiale paardensportbond

Lector Kathalijne Visser benoemd in paardenwelzijnscommissie mondiale paardensportbond

Date

De internationale paardensportbond Fédération Equestre Internationale (FEI) heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die aan de slag gaat met het waarborgen van dierenwelzijn in de paardensport. Dr. ir. Kathalijne Visser van Aeres Hogeschool is benoemd tot een van de tien leden van deze commissie. Aeres Hogeschool is trots dat zij tot één van de commissieleden is gekozen.

De paardensport en de activiteiten van de internationale paardensportbond FEI staan meer dan ooit onder publieke discussie, zeker ook met het oog op de Olympische Spelen 2024 in Parijs. De commissie heeft als opdracht om een kader te ontwikkelen waarmee paardenwelzijn in de paardensport ook in de toekomst gewaarborgd kan blijven worden. De onafhankelijke commissie die door de FEI is ingesteld zal hiervoor de koers uitzetten en moet een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de paardensport in de samenleving.

Het is een eer om bij te kunnen dragen aan deze grote stap die de FEI heeft gezet met het instellen van deze commissie.

Kathalijne Visser, Lector Human-Animal Interactions

Kathalijne visser

Lector Kathalijne Visser is haar hele carrière al actief als onderzoeker binnen de paardensector en dan met name op het gebied van paardenwelzijn. Visser: “Een van de thema’s waarbinnen ik onderzoek doe is het thema ‘Sport & Ontspanning’. Het trainen van dieren is daarbij een essentieel onderdeel dat met grote zorgvuldigheid en de juiste kennis moet worden uitgevoerd. Daarnaast houd ik mij bezig met hoe de maatschappij kijkt naar het gebruik van paarden voor sport en vermaak en hoe de paardensector daarmee kan omgaan. Het is dan ook een eer om bij te kunnen dragen aan deze grote stap die de FEI heeft gezet met het instellen van deze commissie.”

Dierenwelzijn is een zeer belangrijk thema binnen ons praktijkgerichte onderzoek en in ons onderwijs.

Jolanda Berntsen, Faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Dronten

Jolanda Berntsen

Jolanda Berntsen, directeur van Aeres Hogeschool Dronten: “Dierenwelzijn is een zeer belangrijk thema binnen ons praktijkgerichte onderzoek en in ons onderwijs. De uitkomsten van onderzoeken van het lectoraat Human-Animal Interactions onder leiding van Kathalijne Visser komen terug in al onze diergerelateerde opleidingen en veel van onze studenten worden actief betrokken bij het doen van onderzoek naar dierenwelzijn. We zijn erg trots op Kathalijne en op haar benoeming door de FEI in deze belangrijke commissie.”

Over lector Kathalijne Visser

Sinds 2020 is Kathalijne lector Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool. In haar lectoraat staat het waarborgen van dierenwelzijn bij de mens-dier interactie centraal. Interessegebieden voor onderzoek zijn dieren in de zorg en beveiliging; dieren in de sport en ontspanning en management van dieren. Hoofdrol daarbij is weggelegd voor paarden en honden. Daarnaast is Kathalijne secretaris van de Instantie voor Dierenwelzijn (IVD) van Aeres, dat zorgdraagt voor een zorgvuldige inzet van dieren in onderzoek en onderwijs.