Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw 2

Gesubsidieerd scholingsaanbod voor agrarische ondernemers en coaches vanaf 4 april

Date

Agrarische ondernemers en adviseurs kunnen vanaf 4 april een voucher aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van een daarvoor geselecteerde cursus of opleiding op het gebied van stikstof, natuurinclusieve landbouw of precisielandbouw. Dit kan door een beroep te doen op de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Het scholingsaanbod wordt aangeboden door de 4 groene hogescholen van Nederland.

Toekomstbestendig

Het agrarisch onderwijs ziet het als taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector, ook al zijn nog niet alle vragen rondom het bedrijfsmatig implementeren van zaken zoals stikstof, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw beantwoord. Het agrarisch onderwijs ondersteunt door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, inclusief duurzaam verdienmodel.

Gezamenlijke aanpak

Het scholingsaanbod is een gezamenlijk programma van de 4 groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy. Het totale scholingsaanbod is onderdeel van de SABE-regeling en kan tot 100% gesubsidieerd worden door middel van het verkrijgen van een voucher via het RVO.

Praktische cursussen voor ondernemers en adviseurs

Het programma bestaat uit praktische cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en opleidingstrajecten voor adviseurs/coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken op weg naar een toekomstbestendige sector. Het aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

  1. Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen.
  2. Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
  3. Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

De nadruk ligt op het inspireren en overbrengen van kennis waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. Daarnaast wordt er ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden gebaseerd op praktijkvoorbeelden.