Weerbare Planten

Start lectoraat Weerbare Planten

Date

Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn vaak schadelijk voor het milieu, ze hebben niet alleen een nadelig effect op de plaag, maar ook op nuttige insecten. Ze zijn inmiddels deels door de EU verboden. Planten op een duurzame, natuurlijke manier beschermen en weerbaar maken tegen ziekte en plagen, dat is de uitdaging van Mirka Macel, nieuwe lector Weerbare Planten bij Aeres Hogeschool Almere.

Mirka Macel is betrokken bij een onderzoeksprogramma over duurzame gewasbescherming gebaseerd op de natuur zelf “Mimicking trichomes”: onderzoek naar kunstmatige plantenhaartjes tegen kleine plaaginsecten zoals tripsen en bladluizen en de eventuele ecologische neveneffecten van die kunstmatige haartjes. ‘Deze kleine insecten kunnen zeer grote schade aanrichten aan gewassen en zijn moeilijk te bestrijden. Het is belangrijk dat er een groen duurzaam gewasbeschermingsmiddel komt om planten tegen deze insecten te beschermen.’ Aldus Mirka Macel. Dit multidisciplinaire programma is in 2019 van start gegaan en duurt 6 jaar. Aeres Hogeschool Almere werkt hierin samen met Leiden Universiteit, Wageningen Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Van Iperen, Holland Biodiversity en Holland Green Machine.

Mirka Macel heeft een achtergrond in plantenbiologie en ecologie, en heeft veel onderzoek gedaan naar plant en insect interacties en de natuurlijke afweer van planten tegen plagen, zowel in natuurlijke systemen als in gewassen, zoals bijvoorbeeld insecten resistentie in paprika. Bij Aeres Hogeschool Almere richt ze zich met het lectoraat Weerbare Planten op het toegepast onderzoek naar duurzame gewasbescherming en het weerbaar maken van planten tegen plagen zonder nadelige effecten op het ecosysteem.