Boeken en tablet

inschrijving instaptoets en zomercursus faculteit Wageningen geopend

Date

Studenten die een opleidingen volgen aan onze faculteit in Wageningen, krijgen in het eerste jaar les in een aantal basisvakken. Onze ervaring leert dat het beginniveau bij deze vakken erg verschillend is en voor een groot deel afhankelijk is van de verschillende vooropleidingen. Daarom bieden wij studenten die in september gaan starten de mogelijkheid om kennis van een aantal basisvaardigheden voor aanvang van de studie te testen én op niveau te brengen. Dit gebeurt door middel van een instaptoets (of -toetsen) in juni en een zomercursus in augustus. Voor beiden is de inschrijving nu geopend.

Met ‘basisvaardigheden’ doelen we op de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in de studie, zoals kennis in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, rekenen/wiskunde en Engels. Deze basisvaardigheden heb je o.a. nodig om de lessen in het eerste semester van het eerste studiejaar goed te kunnen volgen.

Instaptoets

In juni kun je één of meerdere instaptoetsen maken. Op basis van de resultaten kun je dan een inschatting maken of je basiskennis voldoende op niveau is óf dat je eind augustus deel wilt nemen aan de zomercursus.

Zomercursus

De zomercursus vindt plaats in augustus. Gedurende een week kun je diverse vakken volgen om vervolgens goed voorbereid aan het eerste studiejaar te beginnen.

Meer informatie

Meer informatie over aanmelden, kosten en procedure van zowel de instaptoets als de zomercursus van Aeres Hogeschool Wageningen vind je hieronder:

Voor voltijdstudies: klik hier.

Voor deeltijdstudies: klik hier.