Boeken en tablet

Instaptoetsen

Als je bij ons komt studeren, krijg je in het eerste jaar een aantal basisvakken:

 • Groene Sector: Engels, Rekenen / Wiskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde
 • Consumptieve Techniek: Engels, Rekenen / Wiskunde, Microbiologie, Scheikunde, Voedingsleer

De basisvakken spelen een belangrijke rol om succesvol te kunnen studeren in onze opleidingen. De ervaring leert dat het beginniveau van studenten op deze vakken erg verschillend is en voor een groot deel afhankelijk is van je vooropleiding. Mocht je dat niveau aan het begin van de opleiding al aantoonbaar bezitten, dan kun je vrijstelling krijgen voor deze vakken.

Test het niveau van je kennis op basisvakken

Aeres Hogeschool Wageningen biedt de mogelijkheid het niveau van je kennis voor een aantal vakken, voor aanvang van je studie, te testen. Deze instaptoets(en) geven een indicatie over je basisniveau en de te verwachten studielast in deze vakken in het eerste jaar. Als je de toets(en) met een voldoende afrondt, dan geeft dat aan dat je in het eerste jaar in staat moet worden geacht om deze basisvakken met een goed resultaat af te sluiten. Mocht je op deze toets(en) echter onvoldoende scoren, dan adviseren we je om onze zomercursus te komen volgen, waardoor je je kansen op het succesvol afronden van het eerste studiejaar vergroot. Het is niet verplicht deze toetsen te doen, maar we raden je wel sterk aan ze te doen om je kans op studiesucces te vergroten. 

We bieden instaptoetsen aan voor de volgende basisvakken:

 • Engels 
 • Rekenen / Wiskunde
 • Scheikunde (voor studenten Groene Sector & studenten Consumptieve Techniek)
 • Biologie (voor studenten Groene Sector)
 • Natuurkunde (voor studenten Groene Sector)

Zomercursus

De zomercursus biedt je de gelegenheid te werken aan het op niveau brengen van een aantal basisvakken. Voldoende kennis van de basisvakken is nodig om succesvol te zijn in je studie aan Aeres Hogeschool Wageningen.

De basisvakken die in de zomercursus aan bod komen, zijn: 

 • Engels
 • Rekenen/Wiskunde
 • Scheikunde (voor studenten Groene Sector & studenten Consumptieve Techniek)
 • Biologie (voor studenten Groene Sector)
 • Natuurkunde (voor studenten Groene Sector)

De zomercursus is voorbereidend op de basisvakken in het eerste semester van het eerste studiejaar. De resultaten van deze zomercursus geven hierop geen vrijstelling. Een cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. 

Waarom deelnemen aan de zomercursus?

De voordelen zijn vooral afhankelijk van je eigen startniveau. Als je in je vooropleiding nog geen of slechts heel beperkt de betreffende basisvakken hebt gevolgd, is het moeilijk binnen de periode van het eerste semester die achterstand helemaal bij te werken. De zomercursus stelt je dan in de gelegenheid alvast een start daarmee te maken.

Wanneer is de zomercursus?

De zomercursus vindt plaats in augustus. Je ontvangt meer informatie nadat je je hebt aangemeld. Om deel te kunnen nemen moet je in principe die week wel volledig beschikbaar zijn.  

Kosten 

De kosten zijn inclusief lunch en koffie/thee op de dagen dat je in Wageningen bent. Je kunt je voor maximaal drie vakken intekenen. 

 • 1 vak: € 120,-
 • 2 vakken: € 215,-
 • 3 vakken: € 300,-