Boeken en tablet

Als je bij ons komt studeren, krijg je in het eerste jaar een aantal basisvakken. De ervaring leert dat het beginniveau van studenten op deze vakken erg verschillend is en voor een groot deel afhankelijk is van je vooropleiding.

Wij bieden de mogelijkheid om jouw kennis van een aantal basisvaardigheden voor aanvang van je studie te testen én op niveau te brengen door middel van een instaptoets (of -toetsen).
Met ‘basisvaardigheden’ doelen we op de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je studie aan Aeres Hogeschool Wageningen, zoals kennis in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, rekenen/wiskunde en Engels.

Instaptoets

Deze instaptoets(en) geven een indicatie over je basisniveau en de te verwachten studielast in deze vakken in het eerste jaar. Als je de toets(en) met een voldoende afrondt, dan geeft dat aan dat je in het eerste jaar in staat moet worden geacht om deze basisvakken met een goed resultaat af te sluiten. Mocht je op deze toets(en) echter onvoldoende scoren, dan adviseren we je om eind augustus deel te nemen aan onze zomercursus, waardoor je je kansen op het succesvol afronden van het eerste studiejaar vergroot.

Het is niet verplicht deze toetsen te doen en de uitslag heeft geen directe consequenties, maar we raden je wel sterk aan ze te doen om je kans op studiesucces te vergroten.  

Hoe en wanneer vinden de toetsen plaats?

De toetsen vinden ieder jaar plaats in juni. 

Aanmelden instaptoets(en)

Aanmelden kan in de loop van dit schooljaar weer. Hou deze webpagina in de gaten.

Zomercursus

De zomercursus biedt je de gelegenheid te werken aan het op niveau brengen van een aantal basisvaardigheden. Met ‘basisvaardigheden’ doelen we op de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je studie aan Aeres Hogeschool Wageningen, zoals kennis in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, rekenen/wiskunde en Engels. Deze basisvaardigheden heb je o.a. nodig om de lessen in het eerste semester van het eerste studiejaar goed te kunnen volgen. De zomercursus geeft hierop geen vrijstelling.

Jouw beginniveau toetsen we door middel van een instaptoets. Op basis van de uitslag van de instaptoets kun je besluiten om voor één of meerdere vakken een zomercursus te volgen.

Waarom deelnemen aan de zomercursus?

De voordelen zijn vooral afhankelijk van je eigen startniveau. Als je in je vooropleiding nog geen of slechts heel beperkt de betreffende basisvakkenwijs hebt gevolgd, is het moeilijk binnen de periode van het eerste semester die achterstand helemaal bij te werken. De zomercursus stelt je dan in de gelegenheid alvast een start daarmee te maken.

Wanneer is de zomercursus?

De zomercursus vindt plaats in augustus 2022.  Je ontvangt meer informatie nadat je je hebt aangemeld.

Een cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.

Aanmelden

Aanmelden kan in de loop van dit schooljaar weer. Hou deze webpagina in de gaten.