Boeken en tablet

Instaptoetsen

Als je bij ons komt studeren, krijg je in het eerste jaar een aantal basisvakken:

 • Groene Sector (bachelor en Ad): Engels, Rekenen/Wiskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde
 • Horeca Bakkerij en Recreatie (bachelor en Ad): Engels, Rekenen/Wiskunde, Microbiologie, Scheikunde, Voedingsleer
 • Ad Bloemsierkunst: Engels, Rekenen/Wiskunde
 • Ad Bushcraft: Engels

Mede door de vooropleiding is het niveau van studenten voor de basisvakken erg verschillend. Om succesvol te kunnen studeren, is het belangrijk om een goed basisniveau voor deze vakken te hebben.

Test het niveau van je kennis op basisvakken

Aeres Hogeschool Wageningen biedt de mogelijkheid het niveau van je kennis voor een aantal vakken, voor aanvang van je studie, te testen. De instaptoets geeft een indicatie over je basisniveau en de te verwachten studielast in deze vakken in het eerste jaar. Als je een instaptoets voor een vak met een voldoende afrondt, dan geeft dat aan dat je in het eerste jaar in staat wordt geacht om dat vak met een goed resultaat af te sluiten. Haal je een onvoldoende voor een instaptoets, dan adviseren we deelname aan een zomercursus.

We bieden instaptoetsen aan voor de volgende basisvakken:

 • Engels
 • Rekenen/Wiskunde
 • Scheikunde
 • Biologie (alleen voor studenten Groene sector)
 • Natuurkunde (alleen voor studenten Groene sector)

Kosten

De kosten bedragen € 20,- per toets. Nadat je je hebt aangemeld en de kosten hebt voldaan, krijg je de toets opgestuurd. Je kunt de toets thuis maken en die dan terugsturen. Je krijgt vervolgens een mail met het resultaat.

Aanmelden instaptoets

Wil je deelnemen aan één of meerdere toetsen, stuur dan een mail naar studentzaken.hogeschool.wageningen@aeres.nl en vermeld hierin:   

 • je voor- en achternaam en telefoonnummer; 
 • aan welke toets(en) je wilt deelnemen.  

De instaptoetsen kun je maken tot eind juni 2024. 

Zomercursus

De zomercursus biedt je de gelegenheid te werken aan het op niveau brengen van een aantal basisvakken.

De basisvakken die in de zomercursus aan bod komen, zijn: 

 • Engels
 • Rekenen/Wiskunde
 • Scheikunde
 • Biologie (alleen voor studenten Groene Sector)
 • Natuurkunde (alleen voor studenten Groene Sector)

De zomercursus is voorbereidend op de basisvakken in het eerste semester van het eerste studiejaar. De resultaten van deze zomercursus geven hierop geen vrijstelling.

Waarom deelnemen aan de zomercursus?

De voordelen zijn vooral afhankelijk van je eigen startniveau. Als je in je vooropleiding nog geen of slechts heel beperkt de betreffende basisvakken hebt gevolgd, is het moeilijk binnen de periode van het eerste semester die achterstand helemaal bij te werken. De zomercursus stelt je dan in de gelegenheid alvast een start daarmee te maken.

Wanneer is de zomercursus?

De zomercursus vindt in de week van 26 augustus 2024 plaats en bestaat uit 4 lesdagen op school en 1 dag zelfstudie met opdrachten. Elk vak duurt 1,5 uur per dag. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. 

Kosten 

De kosten zijn inclusief lunch en koffie/thee op de dagen dat je in Wageningen bent. Je kunt je voor maximaal drie vakken intekenen. 
1 vak: € 120,-
2 vakken: € 215,-
3 vakken: € 300,-

Aanmelden zomercursus

Wil je deelnemen aan de zomercursus, stuur dan een mail naar studentzaken.hogeschool.wageningen@aeres.nl en vermeld hierin: 

 • je voor- en  achternaam en telefoonnummer; 
 • aan welke zomercursus je wilt deelnemen; 
 • je eventuele dieetwensen. 

De uiterste aanmelddatum voor de zomercursus is donderdag 18 juli 2024.