Inauguratie Wolter vd Kooij

Lector Wolter van der Kooij wil gedragsverandering binnen de sector stimuleren

Date

Donderdag 17 september vond de inauguratie plaats van Dr. Ir. Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer bij Aeres Hogeschool Dronten. In zijn rede getiteld ‘Wie neemt de Water-Leiding’ lichtte Van der Kooij toe wat zijn lectoraat zal bijdragen aan de problematiek rondom agrarisch waterbeheer. Door agrariërs meer inzicht te geven en hen de mogelijkheid te geven om het waterbeheer van hun eigen percelen te regelen wil het lectoraat bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van de productieomstandigheden. 

Klimaatverandering leidt tot meer weersextremen, waardoor er in toenemende mate sprake is van periode met wateroverlast en droogte. Met name de landbouwsector ondervindt hier de gevolgen van. Door bodemverbetering en het creëren van meer waterberging kunnen de negatieve effecten deels worden ondervangen. Door agrariërs hierin inzicht te geven en hen de mogelijkheid te geven om het waterbeheer van hun eigen percelen te regelen wil het lectoraat bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van de productieomstandigheden.

Daarnaast is er in Nederland nog steeds sprake van grond- en oppervlaktewatervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwsector is hier, voor een belangrijk deel, verantwoordelijk voor. Door agrariërs inzicht te geven in de effecten van hun handelen, wil het lectoraat hen stimuleren tot maatregelen die minder vervuiling tot gevolg hebben. Door dit vervolgens uit te dragen wil het lectoraat gedragsverandering binnen de sector stimuleren en een bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzame landbouw.

Verbinding

Het lectoraat is de verbinding tussen de landbouwpraktijk en Aeres Hogeschool. Studenten en onderzoekers kunnen worden ingezet op projecten en de landbouwpraktijk levert reële en actuele informatie voor het onderwijs. Het lectoraat wil graag samenwerken met hen die door verbetering van het waterbeheer een bijdrage willen leveren aan een duurzame landbouw.

Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de realisatie van een robuust en schoon watersysteem in het agrarisch gebied. Daartoe werkt zij samen met andere lectoraten, praktijkbedrijf Aeres Farms, andere agrarische hogescholen, het bedrijfsleven en (semi)overheden.