Wolter van der Kooij

Functie: Lector
Lectoraat: Agrarisch Waterbeheer
Email: w.van.der.kooij@aeres.nl
Tel: 0647870058
Social: LinkedIn

Over Wolter van der Kooij

Na mijn studie Cultuurtechniek bij Wageningen University ben ik gepromoveerd op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Binnen Aeres Hogeschool Dronten heb ik jaren gedoceerd op deze vakgebieden. Daarna ben ik teamleider geweest van verschillende docententeams, heb ik de afstudeerfase gecoördineerd, was ik verantwoordelijk voor vele accreditaties en ben ik hogeschoolcoördinator kwaliteitsmanagement. Daarnaast ben ik vele jaren bestuurder geweest van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland.

Met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer wil ik mij richten op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied. Ik wil met het lectoraat een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw door (toekomstige) agrariërs te stimuleren om zelf maatregelen te nemen door hen inzicht te geven in de gevolgen van hun werkzaamheden. Door agrariërs de mogelijkheid te geven om het waterpeil van hun eigen sloten te regelen en hen inzicht te geven in de waterkwaliteit van hun sloten verwacht ik dat zij hun handelen zullen aanpassen. Door vervolgens best practices met elkaar te laten delen en in het onderwijs in te brengen, verwacht ik dat er veranderingen zullen optreden. Ik ben er van overtuigd dat de focus moet liggen op het stimuleren van goed handelen en niet op het afstraffen van fout handelen.