Wolter van der Kooij

Functie: Lector
Lectoraat: Agrarisch Waterbeheer
Email: w.van.der.kooij@aeres.nl
Tel: 0647870058
Social: LinkedIn

Over Wolter van der Kooij

Na mijn studie Cultuurtechniek bij Wageningen University ben ik gepromoveerd op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Binnen Aeres Hogeschool Dronten heb ik jaren gedoceerd op deze vakgebieden. Daarna ben ik teamleider geweest van verschillende docententeams, heb ik de afstudeerfase gecoördineerd, was ik verantwoordelijk voor vele accreditaties en ben ik hogeschoolcoördinator kwaliteitsmanagement. Daarnaast heb ik vele jaren als bestuurslid gefungeerd bij de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Vanaf 2023 ben ik opnieuw betrokken bij het waterschapsbestuur.

Met het lectoraat Agrarisch Waterbeheer wil ik mij zowel op het kwantitatieve als kwalitatieve beheer van water in landelijke gebieden richten. Mijn doel met dit lectoraat is om bij te dragen aan duurzame landbouw door (toekomstige) agrariërs aan te moedigen om zelf actie te ondernemen. Dit wil ik bereiken door hen inzicht te verschaffen in de effecten van hun activiteiten op het milieu. Het plan is om agrariërs de mogelijkheid te bieden om het waterpeil in hun eigen sloten te reguleren en hen bewust te maken van de waterkwaliteit in deze sloten. Hierdoor verwacht ik dat ze hun werkwijze zullen aanpassen. Bovendien streef ik ernaar om best practices te delen en deze in het onderwijs te integreren, met als uiteindelijk doel positieve veranderingen teweeg te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat de nadruk moet liggen op het bevorderen van goed handelen in plaats van het bestraffen van fout gedrag.