Studenten volgen les in klas 2

Kopopleiding Docent en kennismanager Groene sector (voltijd)

Informatie werkplekleren

Vanaf het begin van je studie ga je werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het docentschap ga je minimaal 2 volledige dagen werkplekleren. Soms wordt het werkplekleren verdeeld over 3 dagen. Het is belangrijk dat je, naast de verschillende opdrachten vanuit de opleiding, zo veel mogelijk meedraait en verschillende taken oppakt.

Op zoek naar een werkplek

Om in september te kunnen starten met werkplekleren, dien je voor de start van de opleiding een geschikte werkplek te hebben geregeld op een groene vmbo- of mbo-school. We adviseren zo vroeg mogelijk te starten met het zoeken van een geschikte werkplek. Houd er rekening mee dat scholen in april/mei vaak het lesrooster voor komend schooljaar maken en dat sommige scholen veel aanvragen van studenten krijgen om er te mogen stagelopen. Probeer in ieder geval de werkplek voor de zomervakantie geregeld te hebben. Veel scholen zijn enkele weken tijdens de zomervakantie dicht, door de vakantiespreiding verschilt dit per regio. Op je werkplek moet je de volgende werkzaamheden kunnen uitvoeren:

  • Semester 1:  geven van praktijk- en theorielessen, het observeren en begeleiden van een groepje leerlingen/studenten en deelnemen aan verschillende docentactiviteiten (denk aan: voorlichtingsdagen, excursies, vergaderingen etc.).
  • Semester 2: zie taken semester 1. Je breidt je rol van docent uit met de rol van begeleider/coach. Dit betekent dat je, naast het lesgeven ook groepjes leerlingen/studenten begeleidt en individuele gesprekjes met leerlingen/studenten voert. Dit laatste is vaak een taak van de mentor. Daarnaast ontwerp je een leertraject voor een module of lessenserie. 

We adviseren je te starten met je stage als de activiteiten op je werkplek starten, zodat je mee kunt doen met introductieactiviteiten met het team en de leerlingen. Benut de eerste dagen / weken als een kans om de school, de leerlingen en alle mensen die er werken zo goed mogelijk te leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Loop een hele dag mee met een klas van jouw keuze en observeer hoe de leerlingen bij verschillende vakken en docenten zijn.
  • Observeer wat een docent doet om de aandacht van de leerlingen te vangen en vast te houden.
  • Ga in gesprek op de werkplek met je begeleider en bestudeer de website of andere documenten. Probeer op deze wijze een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de schoolorganisatie.
  • Loop ook eens mee met de conciërge, kantinedienst of een onderwijsassistent.

  • Tip: houd een logboekje bij.
  • Tip: stort je niet te snel in het geven van lessen, leer eerst de school kennen

Opleidingsscholen; Groen Consortium, SO-I-Go en DOinG

Aeres Hogeschool Wageningen werkt bij het opleiden van studenten samen met een diverse scholen met groene onderwijsafdelingen. Deze scholen zijn onderdeel van de samenwerkingsverbanden: Groen Consortium, So-I-Go (Samen opleiden in Groen Onderwijs) en DOinG (Docenten opleiden in Groen). Op deze scholen kennen ze het curriculum van AHW goed, weten ze wat de eisen zijn en is de begeleiding gewaarborgd. 

De Groen Consortium scholen zijn: Aeres (v)mbo, Vonk (v)mbo, Zone.college, Terra, Curio en Lentiz. De So-I-GO scholen zijn: de (v)mbo-scholen van YUVERTA in Aalsmeer (mbo), Alphen a/d Rijn (vo), Amersfoort (vo), Amsterdam-oost (vo), Amsterdam-west (vo), Boskoop (vo), Dordrecht (mbo), Gouda (vo), Houten (vo en mbo), Madestein Den Haag (vo), Montfoort (vo), Naarden (vo), Oegstgeest (vo), Utrecht (vo) en Westvliet Den Haag (vo). De DOinG scholen zijn:- vmbo’s Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kesteren, Nijmegen en Roermond. mbo’s Geldermalsen, Nijmegen, Tilburg, Velp, Boxtel, Den Bosch, Heerlen en Roermond.

Naast werkplekbegeleiders en schoolopleiders heeft AHW op alle scholen een instituutsopleider vanuit de hogeschool. Wil je de naam van de instituutsopleider weten, of contactgegevens van een van deze scholen, mail dan naar wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiële werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplekleren).

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Meer informatie over de werkplekregistratie en krijg je bij aanvang van het studiejaar.

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: Thany Ricardo of Anouk Robbers, wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl