Studenten volgen les in klas 2

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Vanaf het begin van je studie ga je werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext.

Op zoek naar een werkplek

Om in september te kunnen starten met werkplekleren dien je voor de start van de opleiding een geschikte werkplek te hebben geregeld, dat wil zeggen bij een ‘groene’ school in het voortgezet onderwijs of op een ‘groen’ bedrijf waar instructies en lessenreeksen aan derden (personeelsleden, cliënten) worden gegeven. Denk hieraan bij praktijkscholen, cluster scholen, vmbo- en mbo-onderwijs, WSW-bedrijven, gemeentewerf, maneges, zorgboerderijen of bedrijven die groepen werknemers aansturen een productielijn (b.v. de voedingsindustrie). Voor de lessen activerende didactiek vragen we wel een schoolsetting. Dit start in het tweede semester, die loopt van februari tot juli.

Het werkplekbureau heeft een Werkplekzoeker waarin alle opdrachten die door werkplekbieders worden aangeboden geplaatst worden. Klik hier om toegang te krijgen tot de werkplekzoeker. Je kunt nu ‘PVPL’ en eventueel je studierichting selecteren en een postcode en afstand ingeven. Vervolgens klik je op ‘opdrachten zoeken’. Je krijgt dan een overzicht met werkplekken voor jouw studierichting in de lijst te zien. Als je op de opdracht klikt, zie je de contactinformatie. Je kunt eventueel (rechts) op ‘weergeven in kaart’ klikken om de organisaties op de landkaart te tonen.

Je mag ook een werkplek benaderen uit je eigen netwerk. In alle gevallen moet je vakdocent goedkeuring geven aan de werkplek.

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiële werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplekleren).

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Meer informatie over de werkplekregistratie en krijg je bij aanvang van het studiejaar.

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: Thany Ricardo of Anouk Robbers, wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl