Studenten volgen les in klas 2

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Vanaf het begin van je studie ga je werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext.

Op zoek naar een werkplek

Bij aanvang van de opleiding wordt het werkplekleren in samenspraak met de opleider van Aeres Hogeschool Wageningen vormgegeven. Je kunt je alvast oriënteren op een bedrijf wat een brede invulling geeft aan het vak. Dat mag bijvoorbeeld een bushcraft activiteiten aanbieder zijn, maar kan ook een groene BSO of vmbo, mbo zijn, NME-centra, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, coaching etc. Algemeen gesteld: bedrijven die bushcraft-activiteiten willen inzetten als activiteit of ondersteunend aan trainingen, educatie etc. Neem altijd even contact op met de docent Bushcraft om te overleggen of een bedrijf aan de eisen voldoet.

Het werkplekbureau heeft een Werkplekzoeker waarin alle opdrachten die door werkplekbieders worden aangeboden geplaatst worden. Klik hier om toegang te krijgen tot de werkplekzoeker. Je kunt nu ‘PVPL’ en je studierichting selecteren en een postcode en afstand ingeven. Vervolgens klik je op ‘opdrachten zoeken’. Je krijgt dan een overzicht met werkplekken voor jouw studierichting in de lijst te zien. Als je op de opdracht klikt, zie je de contactinformatie. Je kunt eventueel (rechts) op ‘weergeven in kaart’ klikken om de organisaties op de landkaart te tonen.

Je mag ook een werkplek benaderen uit je eigen netwerk.

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiele werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplekleren).

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Meer informatie over de werkplekregistratie en krijg je bij aanvang van het studiejaar.

Vragen

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met: