Studenten volgen les in klas 2

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Tijdens de eerste weken van je studie ga je op zoek naar een werkplek (stageplek). Op 9 oktober ga je starten met het werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext. Als voltijdstudent besteed je 2-3 dagen per week aan werkplekleren gedurende de gehele opleiding.  

Op zoek naar een werkplek

De werkplek die je moet gaan zoeken is afhankelijk van je vooropleiding. In alle gevallen ga je in het eerste semester starten met een vakinhoudelijke stage. Deze duurt van half oktober tot en met eind januari, 2 dagen per week, op maandag en dinsdag. Week 43 (of 42 afhankelijk van de herfstvakantie) en week 45 ben je de hele week op je werkplek aanwezig. In het tweede semester (vanaf februari) ga je werkplekleren op een groene vmbo school. 

Het werkplekbureau heeft een Werkplekzoeker waarin alle opdrachten die door werkplekbieders worden aangeboden geplaatst worden. Bij aanvang van je studie krijg je toegang tot dit systeem. Je mag ook een werkplek benaderen uit je eigen netwerk. In alle gevallen moet je vakdocent goedkeuring geven aan de werkplek. 

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Hierover krijg je bij aanvang van het studiejaar meer informatie.

Opleidingsscholen; Groen Consortium, SO-I-Go en DOinG

 Aeres Hogeschool Wageningen werkt bij het opleiden van studenten samen met een diverse scholen met groene onderwijsafdelingen. Deze scholen zijn onderdeel van de samenwerkingsverbanden: Groen ConsortiumSo-I-Go (Samen opleiden in Groen Onderwijs) en DOinG (Docenten opleiden in Groen). Op deze scholen kennen ze het curriculum van AHW goed, weten ze wat de eisen zijn en is de begeleiding gewaarborgd. 

De Groen Consortium scholen zijn: Aeres (v)mbo, Vonk (v)mbo, Zone.college, Terra, Curio en Lentiz.
De So-I-GO scholen zijn: de (v)mbo-scholen van YUVERTA in Aalsmeer (mbo), Alphen a/d Rijn (vo), Amersfoort (vo), Amsterdam-oost (vo), Amsterdam-west (vo), Boskoop (vo), Dordrecht (mbo), Gouda (vo), Houten (vo en mbo), Madestein Den Haag (vo), Montfoort (vo), Naarden (vo), Oegstgeest (vo), Utrecht (vo) en Westvliet Den Haag (vo).
De DOinG scholen zijn:- vmbo’s Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Kesteren, Nijmegen en Roermond. mbo’s Geldermalsen, Nijmegen, Tilburg, Velp, Boxtel, Den Bosch, Heerlen en Roermond

Naast werkplekbegeleiders en schoolopleiders heeft AHW op alle scholen een instituutsopleider vanuit de hogeschool. Wil je de naam van de instituutsopleider weten, of contactgegevens van een van deze scholen, mail dan naar wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiële werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplerkleren).

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: Thany Ricardo of Anouk Robbers, wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl