Studenten volgen les in klas 2

Docent en kennismanager Groene sector (instroom met pabo/diploma van lerarenopleiding)

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Vanaf het begin van je studie ga je werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext en maakt een belangrijk deel uit van de opleiding.

Tijdens de opleiding is één dag gereserveerd voor het volgen van lessen in Wageningen om ‘groene’ kennis en vaardigheden op te doen. Daarnaast is het belangrijk om ervaring op te doen in lesgeven in het beroepsgerichte groene vak en bij bedrijven in de groene sector: in productiebedrijven, groene organisaties en groene dienstverlening.

Naast het groene vmbo staan de keten en de regio centraal tijdens het werkplekleren. Reserveer hier minimaal 14 dagen per semester voor. Voor bepaalde studieonderdelen kan het werkplekleren gedeeltelijk in aansluiting op een groene vmbo-school plaatsvinden, wel altijd in verbinding met de groene sector buiten de school.

In het eerste semester werk je steeds één of enkele dag(en) mee op verschillende werkplekken, zodat je brede ervaring opdoet in de groene sector (bij productiebedrijven, groene organisaties en groene dienstverlening). Daarnaast verzorg je praktijkgerichte groenlessen op een vmbo-school.

In het tweede en derde semester draait het om verdieping en wordt van één werkplek binnen (of in verbinding met) de groene sector uitgegaan.

Op zoek naar een werkplek

Om in september te kunnen starten met werkplekleren (stagelopen) is het handig om je alvast voor of tijdens de zomervakantie te oriënteren op geschikte werkplekken binnen de groene sector. Het gaat hier om productiebedrijven, groene organisaties en groene dienstverlening.

In eerste instantie zoek je werkplekken in een bedrijfstak waar je weinig van af weet of waar je een verdiepende interesse in hebt. Bijvoorbeeld: je hebt uitgebreid ervaring met het aanleggen en verzorgen van tuinen, maar je wenst meer te weten over hoe het werk op een plantenkwekerij is georganiseerd. Of je verzorgt kooklessen op jouw school en wilt leren hoe hygiëneprotocollen in professionele keukens worden ingezet. Wanneer je niet op een groene vmbo-school werkt, verken dan de mogelijkheden bij jou in de buurt om in de loop van het jaar een aantal praktijkgerichte groenlessen te kunnen verzorgen.

Bij Aeres Hogeschool Wageningen hebben we een digitale Werkplekzoeker. Hierin staan de leerwerkplekken die we als faculteit vanuit het werkveld hebben ontvangen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding krijg je te zijner tijd toegang tot dit systeem. Je mag ook een leerwerkplek zoeken in je eigen netwerk of omgeving.  

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiële werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplekleren). Geef deze informatie in ieder geval aan je begeleiders op de groene school waar je een deel van het werkplekleren uitvoert. Het is niet nodig deze documenten te overhandigen bij de werkplekken waar je slechts enkele dagen meewerkt.

Werkplekregistratie

Werk je op een groene vmbo-school, dan is dat ook een van je werkplekken. Alleen voor deze werkplek vul je een digitale werkplekregistratie in, met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Meer informatie over de werkplekregistratie krijg je bij aanvang van het studiejaar. De werkplekken waar je slechts één of enkele dagen meewerkt, hoef je niet apart te registreren.

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: Thany Ricardo of Anouk Robbers, wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl