Studenten volgen les in klas 2

Docent en kennismanager Groene sector (instroom met groen hbo)

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Vanaf het begin van je studie heb je een werkplek nodig in het groene (v)mbo. Het kan zijn dat je al werkzaam bent in deze omgeving, maar het is ook mogelijk om stage te lopen (ten minste 1 dag per week). Je hebt deze plek nodig om te oefenen en te leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext.

Op zoek naar een werkplek

Om in september te kunnen starten met werkplekleren dien je voor de start van de opleiding een geschikte werkplek te hebben geregeld op een groene vmbo- of mbo-school. We adviseren zo vroeg mogelijk te starten met het zoeken van een geschikte werkplek. Probeer in ieder geval de werkplek voor de zomervakantie geregeld te hebben. Tijdens de zomervakantie wordt er meestal niet gewerkt op de scholen. We adviseren je te starten met je stage als de activiteiten op je werkplek starten, zodat je mee kunt doen met introductieactiviteiten met het team en de leerlingen.

Op je werkplek moet je de volgende werkzaamheden kunnen uitvoeren:

 • Semester 1: geven van praktijk- en theorielessen, deelnemen aan alle docentactiviteiten (denk aan: voorlichtingsdagen, excursies, vergaderingen etc.).
 • Semester 2: zie taken semester 1, rol van mentor (mee lopen met mentor), begeleiden van kleinere leergroepen en individuele leerlingen (mentor), ontwerpen van lesmateriaal.
 • Semester 3: zie taken semester 1, taken passend bij nog af te ronden opdrachten binnen de opleiding.

Groen Consortium

Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) heeft een samenwerking m.b.t. het opleiden van studenten met een aantal AOC’s (Agrarisch Opleiding Centra). Dit samenwerkingsverband heet het Groen Consortium. Op deze scholen kennen ze het curriculum van AHW goed, weten ze wat de eisen zijn en is de begeleiding gewaarborgd. Elke Groen Consortium school heeft naast een schoolopleider van het AOC een instituutsopleider van AHW. Indien je de naam van de schoolopleider wilt hebben voor het benaderen van de school, kijk dan op de site van het Groen Consortium (www.groenconsortium.nl). Wil je de naam van de instituutsopleider van AHW, stuur dan even een mail naar wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl

Groen Consortium scholen

 • Aeres (V)MBO
 • Clusius
 • Zone 
 • Terra
 • Curio 
 • Lentiz
 • Nordwin

Naast deze AOC zijn er nog een aantal andere AOC’s die ook goed op de hoogte zijn van ons curriculum en de manier van werken:

Overige AOC’s

 • Yuverta (voorheen Helicon Opleidingen, Citaverde en Wellant College)
 • Landstede Raalte (ROC)

Indien je contactgegevens van een van deze AOC’s wilt, stuur dan een mail naar wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiële werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplekleren).

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Meer informatie over de werkplekregistratie en krijg je bij aanvang van het studiejaar.

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl