Studenten volgen les in klas 2

Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten (voltijd)

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Tijdens de eerste weken van je studie ga je op zoek naar een werkplek (stageplek). Op 25 oktober* ga je starten met het werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext. Als voltijdstudent besteed je 2-3 dagen per week aan werkplekleren gedurende de gehele opleiding.

*Tenzij de werkplek in jouw regio dan herfstvakantie heeft, dan start je op 18 oktober.

Op zoek naar een werkplek

De werkplek die je moet gaan zoeken is afhankelijk van je vooropleiding. In alle gevallen ga je in het eerste semester starten met een vakinhoudelijke stage. Deze duurt van half oktober tot en met eind januari, 2 dagen per week, op maandag en dinsdag. Week 43 (of 42 afhankelijk van de herfstvakantie) en week 45 ben je de hele week op je werkplek aanwezig.

Voorbeelden van sectoren/thema’s Dienstverlening en Producten:

  • Multimedia design
  • Nieuwe technologieën (Virtual Reality, Augmented Reality, 3dd printing, 2dd design)
  • Robotica
  • Duurzaamheid
  • Marketing
  • Eventmanagement
  • Multimedia (design)

In het tweede semester (vanaf februari) ga je werkplekleren op een (v)mbo-school van Dienstverlening en Producten (D&P). Dit is soms niet duidelijk, doordat ze wel D&P aanbieden, maar bijvoorbeeld een sport-vmbo zijn of dat ze bijvoorbeeld een ‘groene’ school zijn die examineren in D&P. Vraag dus goed door of ze D&P examineren.

Het werkplekbureau heeft een Werkplekzoeker waarin alle opdrachten die door werkplekbieders worden aangeboden geplaatst worden. Bij aanvang van je studie krijg je toegang tot dit systeem. Je mag ook een werkplek benaderen uit je eigen netwerk. In alle gevallen moet je vakdocent goedkeuring geven aan de werkplek.

In de werkplekbrochure vind je meer algemene informatie over het werkplekleren.

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Hierover krijg je bij aanvang van het studiejaar meer informatie.

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: Thany Ricardo of Anouk Robbers, wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl