Studenten volgen les in klas 2

Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten (deeltijd)

Informatie werkplekleren in het eerste studiejaar

Vanaf het begin van je studie ga je werkplekleren (stagelopen). Werkplekleren is het oefenen en leren in een zo authentiek mogelijke beroepscontext. Als student Dienstverlening en Producten (D&P) is dat een plek op een vmbo-school, waar jouw vakrichting (Dienstverlening en Producten) wordt aangeboden.

Gedurende de gehele opleiding besteed je minimaal 1 dag per week aan werkplekleren. In veel gevallen kan het werkplekleren voor een groot deel bij jouw werkgever worden uitgevoerd.

Op zoek naar een werkplek

Om in september te kunnen starten met werkplekleren dien je voor de start van de opleiding een geschikte werkplek te hebben geregeld op een vmbo-school. We adviseren je tijdig te starten met het zoeken van een geschikte werkplek. Probeer in ieder geval je de werkplek voor de zomervakantie geregeld te hebben. Tijdens de zomervakantie wordt er meestal niet gewerkt op de scholen.

Het werkplekbureau heeft een Werkplekzoeker waarin alle opdrachten die door werkplekbieders worden aangeboden geplaatst worden. Klik hier om toegang te krijgen tot de werkplekzoeker. Je kunt nu ‘PVPL’ en je studierichting selecteren en een postcode en afstand ingeven. Vervolgens klik je op ‘opdrachten zoeken’. Je krijgt dan een overzicht met werkplekken voor jouw studierichting in de lijst te zien. Als je op de opdracht klikt, zie je de contactinformatie. Je kunt eventueel (rechts) op ‘weergeven in kaart’ klikken om de organisaties op de landkaart te tonen.

Je mag ook een werkplek benaderen uit je eigen netwerk. In alle gevallen moet je vakdocent goedkeuring geven aan de werkplek.

Op gesprek

Als je op gesprek gaat bij een potentiële werkplekbieder kun je onderstaande introductiebrief en brochures geven. Hierin staat algemene informatie over werkplekleren (brochure werkplekleren) en informatie over het curriculum (informatiedocument werkplekleren).

Als je een werkplek hebt gevonden, vul je een digitale werkplekregistratie in met alle gegevens en afspraken tussen jou en je werkplekbieder. Meer informatie over de werkplekregistratie en krijg je bij aanvang van het studiejaar.

Vragen?

Heb je vragen over werkplekleren? Dan kun je contact opnemen met het werkplekbureau: Thany Ricardo of Anouk Robbers, wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl