Geld munten opgestapeld

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Studiefinanciering

De meeste deeltijdstudenten hebben geen recht op studiefinanciering. Kijk bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de regels. Voor deeltijdstudenten zijn er andere mogelijkheden om jouw studie (deels) te bekostigen, denk aan subsidies of belastingvoordeel. Hieronder vind je meer info over de diverse mogelijkheden.

Financieringsmogelijkheden lerarenopleidingen

Voor studenten die een lerarenopleiding volgen zijn er een aantal interessante regelingen, zoals de lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren. Op www.rijksoverheid.nl staan alle financiële regelingen voor lerarenopleidingen op een rijtje. Op www.duo.nl lees je meer over de voorwaarden.

Studies Aeres Hogeschool Wageningen

Heb je interesse in 1 van de studies (o.a. lerarenopleidingen) van Aeres Hogeschool Wageningen, dan vind je hier meer informatie over tegemoetkomingen en financieringsmogelijkheden voor deze studies.

Levenlanglerenkrediet

Heb jij geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Je kunt onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen - het Levenlanglerenkrediet - om het collegegeld of lesgeld te betalen.

Belastingvoordeel

Betaal jij zelf jouw studie? Dan zijn de studiekosten soms aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onder studiekosten vallen bijvoorbeeld het collegegeld, studieboeken en studiebenodigdheden. Meer info vindt u op de site van de Belastingdienst.