Geld eurobiljetten

De hoogte van je collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door DUO.

Collegegeld 2022 - 2023

2023 - 2024  2024 - 2025
Wettelijk collegegeld € 2.314,- €2.530,-
Verlaagd wettelijk collegegeld € 1.157,- €1.265,-*
Instellingscollegegeld € 8.215,- €9.434,-
Vergoeding pre-master € 1.157,- €1.265,-

Kijk voor meer informatie op de website van DUO

* Het kabinet heeft besloten de halvering van het collegegeld stop te zetten vanaf studiejaar 2024-2025. Dit is per 1 september 2024. Stond je op 1 september 2023 ingeschreven bij een lerarenopleiding? Dan heb je wel recht op het tweede jaar verlaagd wettelijk collegegeld in studiejaar 2024-2025. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Hoe wordt de hoogte van het collegegeld bepaald?

Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding bij Aeres Hogeschool, betaal je jaarlijks collegegeld. In de meeste gevallen is dat het wettelijk vastgestelde collegegeld. In sommige gevallen moet je instellingscollegegeld betalen. Bijvoorbeeld wanneer je een tweede bachelor- of masteropleiding volgt of als je uit een niet-EER-land komt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Studies Aeres Hogeschool Wageningen

Heb je interesse in 1 van de studies (o.a. lerarenopleidingen) van Aeres Hogeschool Wageningen, dan vind je hier meer informatie over welk collegegeld voor jou van toepassing is. Ook vind je informatie over mogelijke subsidies en tegemoetkomingen.

Hoogte instellingscollegegeld

Het College van Bestuur van Aeres Hogeschool stelt jaarlijks de hoogte van het instellingscollegegeld vast. Voor studenten die volgens de wet instellingscollegegeld moeten betalen, ontvangt Aeres Hogeschool geen rijksbijdrage. Uitgangspunt voor de hoogte van het instellingscollegegeld is het jaarlijkse wettelijk collegegeld, verhoogd met de rijksbijdrage die de hogeschool in dit geval niet ontvangt. Om de opleidingen zo toegankelijk mogelijk te houden, streeft Aeres Hogeschool naar zo laag mogelijke tarieven.

Collegegeld tweede opleiding

Heb jij op of na 1 september 1991 al een (hbo-)bachelordiploma of doctoraaldiploma behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe bachelor, dan geldt het instellingstarief. Behalve als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen. Dan betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. 

Ben je momenteel bezig met een bacheloropleiding en begin je daarnaast in 2018-2019 met een tweede bacheloropleiding? Dan betaal je het wettelijk tarief als je voor deze tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijft staan. Onderbreek je deze opleiding dan betaal je het instellingstarief.