De volgende studie (majors) valt onder de opleiding Toegepaste Biologie:

Studie in cijfers 2017 Toegepaste Biologie