Aeres Hogeschool Wageningen

Vakantiesluiting Aeres Hogeschool Wageningen

Aeres Hogeschool Wageningen is vanwege de zomervakantie gesloten van woensdag 20 juli t/m zondag 21 augustus a.s.

Interesse om nog te starten?

Wanneer je interesse hebt om met een nieuwe opleiding bij ons te starten in studiejaar 2022-2023 (a.s. september) en je hebt je nog niet aangemeld, lees dan hier direct onder wat je alvast tijdens onze zomersluiting kan doen.

We maken hierbij onderscheid tussen de Master leren en Innoveren en de Ad-/Bacheloropleidingen.

Bachelor- en Associate degree-opleidingen

Studiekeuzegesprek

Een Studiekeuzegesprek is een voorwaarde om te kunnen starten in één van onze Bachelor- of Ad-opleidingen. Het is een persoonlijk gesprek, waarin o.a. je toelaatbaarheid, het studietraject en de studiebelasting worden besproken. Heb je nog niet zo’n gesprek gehad, en wil je in september starten, dan moet dat gesprek zo snel mogelijk plaatsvinden.

Je kan een gesprek aanvragen via deze pagina’s op de website:

De studiekeuzegesprekken worden zoveel mogelijk gevoerd in de week van 22 t/m 26 augustus. Maandag 22 augustus maken we de planning en krijg je van ons door wanneer jouw gesprek plaatsvindt. We voeren de studiekeuzegesprekken online, via Microsoft Teams. 

Aanmelden in Studielink

Om het aanmeldproces te versnellen, kun je alvast in Studielink je aanmelden voor de opleiding van je keuze. Dan hebben we alvast al jouw gegevens. Ook wanneer het nog niet duidelijk is óf je wilt gaan starten en óf je wel toelaatbaar bent, is aanmelden in Studielink toch een goed idee. Het verplicht je tot niets, je kunt je altijd uitschrijven voor 1 september a.s. mocht het toch niet doorgaan.

Meer informatie vind je hier:

Voltijdstudie

Wil je nog starten met een 4 jarige voltijdstudie of de Ad Bloemsierkunst? Dan is het alvast goed om te weten dat we starten met een introductiekamp vanaf maandag 29 augustus. Van maandag t/m woensdag is de introductie in Lunteren (incl. overnachting). Op donderdag kom je naar de hogeschool in Wageningen en op vrijdag wordt voor alle studenten een excursie in de studierichting georganiseerd. Meer info over de introductie ontvang je in de week voorafgaande aan de introductie.

Master Leren en Innoveren

Aanmeldingen vóór 22 augustus (via Studielink) worden nog in behandeling genomen. Op of kort na 22 augustus wordt contact met je gezocht om een intakegesprek te plannen. Dit vindt plaats voor 15 september en vraagt nog enige voorbereiding van jou. Informatie daarover wordt na 22 augustus gedeeld.

Onder voorbehoud van toelaatbaarheid voor de opleiding neem je al deel aan de volgende opleidingsactiviteiten van de masteropleiding Leren en Innoveren:

  • Startdagen op donderdag 25 augustus en vrijdag 26 augustus.
  • Eerste onderwijsweekend op vrijdag 2 september (9.00 tot 21.00 uur) en op zaterdag 3 september (9.00 tot 13.00 uur).

Voor vragen en meer informatie over de opleiding zijn we tot en met 13 juli beschikbaar en daarna weer vanaf 22 augustus. Meer informatie vind je hier.