Groenten snijden | Biologie Voeding en Gezondheid | Aeres Hogeschool Almere
"De studie Biologie Voeding & Gezondheid bevatte drie aspecten waar ik al langere tijd interesse in had: biologie – met name natuur, chemische en fysische patronen en de verbinding daartussen, voeding – het belang en effect van goede voeding, en humane gezondheid in zowel fysieke als mentale vorm."

"De diversiteit en brede blik van de studie was belangrijk voor mij."

Iris Janssens, alumnus Biologie Voeding & Gezondheid

Iris Janssens

"De diversiteit en brede blik van de studie was belangrijk voor mij. Aeres Hogeschool Almere sprak mij aan vanwege de kleinschaligheid en het kwaliteitsniveau van de opleidingen en docenten. 

Tijdens de studie heb ik in Zweden 2 minoren gevolgd: Ecosystems in a Changing World en Climate Change. Daarna ben ik mij gaan focussen op de manier waarop we voedsel produceren, het effect op kwaliteit en de impact op klimaatverandering. Inmiddels ben ik werkzaam bij FrieslandCampina als research specialist en data-analist in sustainability. Ik werk aan duurzaamheid op onze leden-melkveebedrijven en in de Nederlandse zuivelindustrie."

Iris Janssens, alumnus Biologie, Voeding & Gezondheid