Groep professionals brainstormen bord

Zelf kleinschalig praktijkgericht onderzoek doen

Aeres Hogeschool Wageningen ondersteunt onderwijsprofessionals of professionals in verwante functies in niet-onderwijsorganisaties bij het uitvoeren van kleinschalig, praktijkgericht onderzoek. Kleinschalig onderzoek levert een bijdrage aan je werkpraktijk en aan je eigen professionele ontwikkeling. 

Onderzoek van betekenis

Zelf kleinschalig onderzoek doen naar vraagstukken in je eigen werkpraktijk

Vraagstukken die zich voordoen in je werkpraktijk op het gebied van leren en ontwikkelen kun je oplossen door het er eens over te hebben in een teamoverleg, in een pauze of tijdens werkbezoeken. Daarnaast kan ook kleinschalig onderzoek doen waardevol zijn. Het levert een bijdrage aan je werkpraktijk en aan je eigen professionele ontwikkeling. Omdat je zo dicht op de praktijk werkt, heb je ook de gelegenheid om in verbinding met je omgeving het onderzoek vorm te geven. Denk daarbij aan het betrekken van collega’s, leidinggevenden, externe betrokkenen, andere organisaties en kennisinstellingen en overheidsinstellingen. Daarmee wordt het praktijkonderzoek ook relevant voor anderen in je werkomgeving.

Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) ondersteunt dit kleinschalig, praktijkgericht onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderwijsprofessionals, of door professionals in verwante functies in niet-onderwijsorganisaties. Daarvoor hebben we een gericht aanbod van vijf bijeenkomsten bij AHW ontwikkeld, waarin deelnemers en begeleiders (docent-onderzoekers Jantine van Beek en Hennie van Heijst en lector Niek van den Berg) samenwerken en de hele cyclus van idee tot en met communiceren over de resultaten aan bod komt.

Opzet

In de eerste bijeenkomst werk je op basis van een vraag uit je eigen context aan een onderzoeksidee en verken je hoe je de resultaten van zo’n onderzoek zou kunnen delen met je team. Deelnemen kan individueel, maar ook in twee- of drietallen. Aan het einde van de dag presenteren we elkaar ons onderzoeksidee.

Ben je enthousiast over je idee? Dan stap je in het vervolgtraject. Dit bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag. Besluit je verder te gaan met het traject, reken dan op een tijdsbesteding van 5 x 6 uur om aan de bijeenkomsten mee te doen en van 25-30 uur om tussen de bijeenkomsten door aan je onderzoek(sidee) te werken. Het tastbare resultaat van het traject is een poster waarmee je je onderzoek presenteert aan elkaar en aan betrokkenen. Met deze presentatie en uitwisseling met de aanwezigen geef je weer richting aan mogelijke vervolgactiviteiten in je eigen praktijk.

Past dit traject bij je wens om (weer) eens te snuffelen aan betekenisvol onderzoek in je eigen praktijk?

Praktische informatie en aanmelden

Uitsluitend incompany

Deze cursus wordt uitsluitend incompany aangeboden. Voor meer informatie, neem contact op.

Startdatum

Nader te bepalen, in overleg met opdrachtgever.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de startbijeenkomst heb je nagedacht over het vraagstuk in je eigen werkpraktijk waarnaar je onderzoek wilt doen.

Kosten

Startbijeenkomst: 80 euro, gehele traject: 500 euro (inclusief lunch en materialen)

Meer informatie

Wil je meer weten, stuur een e-mail naar:

AHpro: Bij- en nascholing voor professionals

Dit traject valt onder AHpro. AHpro biedt (online) cursussen en trainingen aan voor mensen en organisaties die zich willen laten bij- en nascholen. Ons aanbod richt zich op alles wat te maken heeft met ‘ondernemen, bedrijfskunde, dier & voedsel binnen de agrosector’ en ‘food, nature & urban green’. Actuele thema’s zijn onder andere: verduurzaming, energietransitie, technologische innovatie en herstel van biodiversiteit. Daarnaast bieden wij ook maatwerktrajecten en incompany trainingen.