Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Duur
Meerdere dagen

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Inhoud

De verdiepingscursus stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw,een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus ligt op kennisontwikkeling en praktische toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf. De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector
 • Inzicht in de maatschappelijke opgave rondom stikstof op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) die emissie van stikstof reduceren (brongericht) en de toepassing in het eigen bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

 

Opzet van de cursus

Online modules

Voor de melkveehouderij zijn online theorie-modules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de masterclass stikstof in de landbouw.

Bekijk onze pagina masterclass Stikstof in de landbouw voor informatie en toegang tot de masterclass.

Online bijeenkomsten

Na de theorie-modules vindt er viermaal een online bijeenkomst van +/- 2,5 uur plaats . Tijdens deze overleggen worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.

Data

In verband met Corona zijn alle bijeenkomsten digitaal. De online bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Cursus verzorgt door docenten van HAS Hogeschool:

 • 9 en 23 sept, 7 en 14 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 –16.00)

Cursus verzorgt door docenten van Aeres Hogeschool:

 • 7 en 21 september, 5 en 12 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00)

Cursus verzorgt door docenten van Van Hall Larenstein:

 • 31 augustus, 14 en 28 september, 5 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00)

Cursus verzorgt door docenten van Wageningen University:

 • 2, 16 en 30 september, 7 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.00)

Zodra het mogelijk is om de bijeenkomsten weer fysiek te organiseren, ontvang je van ons een bericht.

Praktisch en aanmelden

Financiering

€ 800,- 
Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling.

Voorwaarde voor deelname

Het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van kennisinstellingen.

Gebruik PC

Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dient u daarom over een pc te beschikken.

Contact

 • Vragen over aanmelden of inhoud: Lamiaâ Fareh: L.Fareh@has.nl, 088 890 37 74