Scholings en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw

Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Ik zoek
Cursus
Locatie
Dronten
Duur
Meerdere dagen

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Inhoud

De verdiepingscursus stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw,een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. De kringloopwijzer is daarbij 1 van de hulpmiddelen.

Data

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw start op 7 februari 2023.
De locatie is Aeres Hogeschool Dronten en de cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 13.30 – 16.00 uur.

De cursusdata zijn als volgt:

  • 14 november 2023
  • 21 november 2023
  • 28 november 2023

Voorbereiding

Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.

Online modules als voorbereiding
Voor de melkveehouderij zijn online theoriemodules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen.

De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Daarnaast is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de gratis Masterclass stikstof in de landbouw.

Praktisch en aanmelden

Financiering

€ 800,- 
Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling.

Voorwaarde voor deelname

Het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname van de kennisinstellingen. 

Gebruik PC

Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dient u daarom over een pc te beschikken.

Contact

  • Vragen over aanmelden of inhoud: Lamiaâ Fareh: L.Fareh@has.nl, 088 890 37 74