Vrouw met krijttekening aarde

Spelsimulatie BLOEI voor complexe vraagstukken

Spelsimulatie BLOEI is een vernieuwende aanpak voor complexe vraagstukken, ontwikkeld door Aeres Hogeschool Wageningen en Twijnstra Gudde. BLOEI leert mensen een vraagstuk te benaderen vanuit ‘ecologische intelligentie’. Dat betekent een open, onderzoekende en omgevingsbewuste houding, waarbij men vanuit andere perspectieven kijkt, verschillende belangen meeweegt en alle mogelijke oplossingen verkent.

Inhoud

Vernieuwende aanpak voor complexe vraagstukken

Spelsimulatie BLOEI is een vernieuwende aanpak voor complexe vraagstukken, ontwikkeld door Aeres Hogeschool Wageningen en Twijnstra Gudde. BLOEI leert mensen een vraagstuk te benaderen vanuit ‘ecologische intelligentie’. Dat betekent een open, onderzoekende en omgevingsbewuste houding, waarbij men vanuit andere perspectieven kijkt, verschillende belangen meeweegt en alle mogelijke oplossingen verkent.


 

Denken als een landschapsarchitect

Deelnemers aan de spelsimulatie BLOEI worden in een situatie gebracht waarin ze denken als een landschapsarchitect. Een landschapsarchitect werkt beroepshalve met een ecologisch intelligente aanpak aan vraagstukken waarbij meerdere belangen, invalshoeken en expertisegebieden een rol spelen. Dit vraagt om specifieke vaardigheden zoals in staat zijn een verbinding te leggen met de context van het vraagstuk, kijken naar details, maar juist ook naar het verbindende geheel, het eigen maken van de situatie en mensen vanuit een visie meenemen in het verhaal.

In de spelsimulatie worden deelnemers stap voor stap meegenomen in de werkwijze van de landschapsarchitect. De kracht van BLOEI zit in de snelle en intensieve manier waarop de deelnemers aan den lijve ondervinden wat de essentie is van een ecologisch intelligente aanpak. Dit maakt de aanpak bespreekbaar, overdraagbaar en toepasbaar op complexe vraagstukken in hun eigen werk- en leeromgeving.

Talent voor groei

AHpro: Bij- en nascholing voor professionals

Dit traject valt onder AHpro. AHpro biedt (online) cursussen en trainingen aan voor mensen en organisaties die zich willen laten bij- en nascholen. Ons aanbod richt zich op alles wat te maken heeft met ‘ondernemen, bedrijfskunde, dier & voedsel binnen de agrosector’ en ‘food, nature & urban green’. Actuele thema’s zijn onder andere: verduurzaming, energietransitie, technologische innovatie en herstel van biodiversiteit. Daarnaast bieden wij ook maatwerktrajecten en incompany trainingen.