Responsief Leiderschap

Responsief Leiderschap voor teamleiders

Locatie
Wageningen
Niveau
Cursus of leergang
Duur
Meerdere dagen

In een snel veranderend werkveld kan het beroepsonderwijs niet stil staan. Scholen staan voor vragen als: Hoe vertalen we innovaties in het werkveld binnen school? Hoe kunnen we studenten toekomstgericht opleiden? Hoe staan we als partner en kenniscentrum in de regio?

Verbinden van binnen en buiten in up-to-date onderwijs is daarmee een levend thema. En een opgave in leiderschap. Leiderschap dat zich richt op het verbinden van ontwikkelingen buiten aan verantwoordelijkheden en daadkracht binnen is wat we ‘responsief leiderschap’ noemen. Het is niet zo zeer een stijl, of ‘truc’, maar eerder een mindset. Het ontwikkelen van dit soort leiderschap vraagt dan ook om een ander soort leren dan we vaak gewend zijn. Het opleidingstraject ‘Responsief Leiderschap’, speciaal voor teamleiders en middenmanagement in het beroepsonderwijs, biedt ondersteuning in die verandering van mindset naar meer tactisch en strategisch niveau, naar meer zorgen dat en naar meer eigenaarschap in het team.

Praktische informatie

 • Aangeboden als opleidingstraject voor teamleiders van uw organisatie, of samen met andere organisaties: het leren van teamleiders staat centraal
 • Aangeboden als maatwerktraject waarin responsiviteit van teamleiders gewenst is om de opgave waar ze voor staan samen op te pakken: zowel het werk als het leren komen aan bod

Het traject wordt verzorgd door:

 • Freerk Wortelboer (f.wortelboer@freerk.net, 06-54935105), zelfstandig gevestigd adviseur en leiderschapstrainer/coach van NSO-CNA. Freek verzorgde ook eerdere uitvoeringen van dit traject.
 • Lia Spreeuwenberg (l.spreeuwenberg@aeres.nl), opleidingsmanager bij Aeres Hogeschool Wageningen

Meer informatie en aanmelden

 • Voor inhoudelijke vragen en vragen over maatwerk, neem contact op met Freerk Wortelboer, Lia Spreeuwenberg of Tom van Oeffelt (t.van.oeffelt@aeres.nl)

 

Inhoud opleidingstraject voor teamleiders

In het opleidingstraject komen vragen aan bod als:

 • Wat is responsiviteit?
 • Hoe kun je je als team herkenbaar positioneren in de interactie met bedrijven, overheden en andere instellingen?
 • Hoe kun je de omslag maken van operationeel naar meer strategisch handelen?
 • Wat vraagt dit van de ‘mindset’ van een teamleider, van de professionele identiteit?
 • Welke rol is er weggelegd voor het team?
 • Hoe is de kennis en ervaring van het team optimaal te benutten en ook de wijsheid van de minderheid te gebruiken?

Dit traject heeft volgens vorige deelnemers veel bijgedragen aan zowel hun eigen leiderschaps-ontwikkeling als aan de responsiviteit van hun teams. Ervaring van een eerdere deelnemer:

‘(..) Nu was er de kans om met nieuwe mensen een nieuwe structuur op te bouwen en om samen de kar te gaan trekken. Die kans heb ik gegrepen. (..) Ik zie ook wat het mij heeft gebracht. Ik durf meer los te laten en de dingen te laten gebeuren, ook als er iets fout dreigt te gaan. (..) Ik ben nog steeds leider, maar nu niet meer leidend.’ (teamleider Aeres vmbo)

Talent voor groei

Programma

Het traject duurt circa 5 maanden. Het bestaat uit drie 24-uurssessies in de eerste twee maanden, een periode van drie maanden van actieleren met circa 5 actieleerbijeenkomsten waarin je gericht reflecteert op hoe je aan de slag bent in je team. We sluiten af met nog een 24-uurssessie. Een 24-uurssessie duurt telkens van 15.00 uur de eerste dag tot 15.00 uur de tweede dag. 

De data voor de 24-uurssessies maken we nog bekend. We starten in najaar 2019.

Deelnemers

We werken in een groep van minimaal twaalf deelnemers uit verschillende mbo- en vmbo-scholen. Er geldt een minimumaantal van 12 deelnemers en een maximum van 15. In de actieleer-bijeenkomsten werken we in halve groepen om individueel leren zo goed mogelijk te faciliteren.