Opleiding Bodemadviseurs

Een gezonde, vitale en productieve bodem vormt de basis van ons menselijk welbevinden. Of het nu gaat om voedselproductie, de productie van grondstoffen, waterveiligheid of biodiversiteit, de bodem speelt een cruciale rol. Met de toenemende nadruk op kringloop-, regeneratieve- en natuur inclusieve landbouw en het streven naar klimaatbestendigheid, is er een groeiende behoefte aan diepgaande kennis en deskundig advies over duurzaam bodembeheer.

Waarom deze opleiding?

De Nederlandse overheid streeft ernaar dat alle landbouwbodems vanaf 2030 duurzaam worden beheerd. Dit vraagt om goed opgeleide bodemadviseurs die boeren en andere partijen in de agroketen kunnen begeleiden naar duurzaam bodembeheer.

Wat leer je?

In deze opleiding ontwikkel je diepgaande kennis van chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit. Je leert hoe je deze kennis vertaalt naar praktische adviezen en handelingsperspectieven op het boerenerf. Aan het einde van de opleiding ben je in staat om ondernemers te inspireren en aan te zetten tot duurzame veranderingen.

Wat ga je doen:

 • Bodemkundige kennis en -vaardigheden ontwikkelen, inclusief wetenschappelijke verklaringen en ontwikkelingen
 • Leren bodemkwaliteit beoordelen en knelpunten met onderliggende oorzaken analyseren, ook in complexe situaties
 • Leren integraal advies geven in een lange termijn bodembeheerplan
 • Leren handelingsperspectieven en alternatieve scenario’s uitleggen en onderbouwen
 • De opgedane kennis toepassen in praktijk tijdens de veldtraining

Wat levert het je op:

 • Diepgaande kennis: verwerf uitgebreide kennis van bodemkwaliteit en de nieuwste ontwikkelingen in duurzaam bodembeheer.
 • Praktische vaardigheden: leer hoe je je kennis omzet in praktische en effectieve adviezen voor boeren.
 • Impact maken: help boeren en andere partijen in de agroketen bij de transitie naar duurzaam bodembeheer.
 • Erkenning en Netwerk: bouw aan je professionele netwerk en ontvang erkenning als gekwalificeerde bodemadviseur.
AHD Opleiding Bodemadviseurs
Opleiding Bodemadviseurs sfeerbeeld
Opleiding Bodemadviseurs

Praktische informatie en aanmelden

 • Duur cursus: augustus 2024 t/m november 2025
 • Lesdagen: 10 thematische lesdagen, 5 plenaire velddagen en 10 dagen praktijktraining
 • Zelfstudie: 60 uren
 • Locatie: themadagen voornamelijk in Dronten, velddagen en praktijktraining op locaties door heel Nederland
 • Kosten: €9.900,- per persoon, waarvan €4.950,- eigen bijdrage (excl. btw). In 2024-2025 wordt de opleiding voor 50% gesubsidieerd.
 • Voor wie: Deze opleiding is speciaal ontworpen voor praktiserende adviseurs met hbo+ denk- en werkniveau die binnen hun organisatie duurzaam bodembeheer willen prioriteren en versterken.
 • Examinering: Examinering vindt plaats d.m.v. een schriftelijk theorie examen. Je werkt daarnaast aan een portfolio met daarin adviesrapporten, waarvan je één casus volledig uitwerkt tot een integraal bodembeheerplan. Dit bodembeheerplan verdedig je mondeling

Programma

Geef je carrière een duurzame boost en word een onmisbare schakel in de transitie naar duurzame landbouw. Schrijf je vandaag nog in voor de opleiding Bodemadviseurs en maak het verschil voor de toekomst van onze landbouwbodems. Samen zorgen we voor een duurzame, gezonde en productieve toekomst!

Deltaplan Agrarisch WaterbeheerLLO Katalysator