Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw

Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw

Niveau
Cursus of leergang
Locatie
Dronten

Agrarisch ondernemers gebruiken steeds meer precisietechnieken. Zij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van precisielandbouw. Hoe kun je als adviseur hen gericht helpen op het gebied van strategische bedrijfskeuze en precisielandbouw en hoe kun je ondernemers begeleiden bij het inzetten van deze precisietechnieken.

De Opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw is onderdeel van het scholingsprogramma precisielandbouw Open Teelten, een gezamenlijk programma van groene hogescholen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en Hogeschool van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy.

Programma

Kennis (5 dagdelen)

Tijdens de opleiding wordt relevante kennis over precisielandbouw aangeboden. Daarbij besteden we aandacht aan grondbewerking, variabel zaaien & poten, bestrijding ziekten & plagen, plaatsspecifiek bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming en de ontwikkeling taakkaarten.

Vaardigheden voor toepassing in de praktijk (3 dagdelen)

Daarnaast wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de rol als coach. De toepassing vindt plaats in een veilige praktijkleeromgeving.

Resultaten

Tijdens de opleiding wordt theorie aan praktijk verbonden middels praktijkvoorbeelden (best practises). Middels excursies bij pilot- en demonstratiebedrijven verschaffen we, ondersteunend aan de theorielessen, een diversiteit aan inzichten.

Na de opleiding:

 • Heb je als adviseur concrete aanknopingspunten om het gesprek met ondernemers te voeren rondom de technische vragen met betrekking tot precisielandbouw.
 • Heb je inzicht verkregen in toepassingsmogelijkheden van precisielandbouw.
 • Heb je voorbeelden aangereikt gekregen van precisietoepassingen waarmee je de ondernemer kunt adviseren op het gebied van een toekomstbestendige bedrijfsvoering op basis van reeds beschikbaar onderzoek en/of best practices.
 • Kun je passend advies geven aan verschillende type ondernemers en loonwerkers.

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht. Dit is geen verplicht onderdeel.

Begeleiding

De theorie wordt onder leiding van docenten behandeld en er wordt ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven, gebaseerd op best practices en inzichten uit literatuur en onderzoek. Tijdens de opleiding wordt ruimschoots tijd besteed aan intervisie en is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met medecursisten. Dat zorgt voor waardevolle inzichten en verruimd je blik. Dit traject omvat naast klassikale - ook praktijkbijeenkomsten en individuele begeleiding & coaching.

Studiebelasting

De studielast varieert per persoon. Alle indicaties die wij hieronder doen zijn afhankelijk van reeds aanwezige voorkennis en/of vooropleiding. Naast de bijeenkomsten dien je literatuur te bestuderen ( +/- 1 uur per dagdeel). Examen doen is niet verplicht. Indien je wel examen wil doen dan komt daar bij:

 • Studeren voor het examen zowel schriftelijk als mondeling
 • Het maken van een praktijkopdracht (+/- 16 uur)

Wil je weten of de opleiding bij je past? Volg het webinar dat we enkele maken per jaar organiseren of wat je kunt terugkijken.

Om volledige informatie te geven over de opleiding wordt na inschrijving en voorafgaand aan de start een webinar georganiseerd. In dit webinar gaan we inhoudelijk in op de opleiding, voor wie het bedoeld is en de verwachte studiebelasting. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

Praktisch en aanmelden

 • Kosten: €2.500,- excl. btw*
 • Voor wie: De opleiding Bedrijfscoach Precisielandbouw is bedoeld voor adviseurs in de agrarische sector met een denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau. De opleiding kan worden opgenomen in het portfolio als voorbereiding voor een assessment voor het BAS-register.
 • Data: De opleiding bestaat uit 8 dagdelen (inclusief een examendagdeel) van 13.30 - 21.30 uur en wordt op meerdere locaties gegeven. Op verzoek van de doelgroep plannen we hiervoor een aantal middagen en een avonddagdeel.
  -Aeres Hogeschool Dronten: data volgen z.s.m.
  -HAS Hogeschool 's Hertogenbosch:data volgen z.s.m.
  -Van Hall Larenstein: data volgen z.s.m.
  -Wageningen University & Research / Wageningen Academy: data volgen z.s.m.
 • Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvang je een certificaat van de kennisinstellingen. Indien je niet wilt deelnemen aan het examen, kan een bewijs van deelname afgegeven worden. De voucher vanuit de SABE-regeling kan dan alsnog ingezet worden. De totale investering blijft gelijk. Als adviseur heb je mogelijk de wens om jezelf te registreren in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen. Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register.
 • Toelatingseisen: Voor deze cursus gelden geen specifieke toelatingseisen.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw. 

Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen bij RVO een voucher in de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) aanvragen. Met deze voucher (€1.250) kan maximaal 50% van de kosten bekostigd worden.