Groene sector docent met jonge leerlingen buiten bij water

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (nascholing voor teams)

Ik zoek
Cursus
Locatie
Incompany
Duur
Meerdere dagen

In een tijd die gekenmerkt wordt door grote uitdagingen en transitie naar een duurzamere maatschappij, willen we leerlingen en studenten toerusten met een kritische blik, leervermogen en een onderzoekende houding. Tijdens deze nascholing ga je samen met collega’s vormgeven aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling op jouw school, onder begeleiding van een docent van Aeres Hogeschool Wageningen.

Achtergrond

De maatschappij als geheel en scholen specifiek staan voor grote uitdagingen. Deze tijd wordt gekenmerkt door transitie. Het is inmiddels ook bij grote groepen in de samenleving duidelijk dat de grote wereldwijde problemen waar we voor staan om meer vragen dan wat aanpassingen in onze huidige werkwijze. Een dergelijke werkelijk structurele verandering, een omslag, een transitie is nodig om dit type wereldwijde vraagstukken te kunnen aanpakken. Onze leerlingen zijn de toekomst.

De wereld heeft de komende decennia 50 tot 70 procent meer voedsel nodig. Tegelijkertijd moet de druk op milieu en natuurlijke hulpbronnen sterk omlaag. De afname van biodiversiteit is zorgwekkend. De vernieuwing van het onderwijs is mede ingegeven door de wens om de leerling, student toe te rusten een bijdrage te kunnen leveren aan een betere maatschappij gericht op de toekomst. Het toerusten van de leerling is een enorme opgave voor het onderwijs.

Nascholingsactiviteit Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Deze nascholing streeft naar onderwijsontwikkeling waarmee zowel de oriëntatie als het leervermogen van lerenden verbreedt en verdiept. Samen (leren) werken door onderzoek waarbij het perspectief van duurzame ontwikkeling centraal staat. Doel is zowel een kritische burger op te leiden en als het gaat om beroepsonderwijs, de sectoren een oplossing bieden voor de grote maatschappelijke opgaven rond duurzame productie, klimaat, energie, biodiversiteit en leefbaarheid. Hiervoor is een onderzoekende houding nodig bij zowel leerling als docent en het vermogen om methodisch onderzoek uit te voeren en de uitkomsten ervan te presenteren. Het begeleiden van dit leerproces is een uitdaging voor de docent

Centraal in deze op transitie gerichte didactiek staat de leerling die op grond van motivatie onderzoeksvragen formuleert. Docenten krijgen tijdens de nascholing passende didactische werkvormen aangereikt en er wordt ingegaan op een effectieve begeleiding van het leren waar o.a. eigenaarschap en plezier belangrijke uitgangspunten zijn.

Samen met collega’s vormgeven aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Je bent geïnspireerd geraakt tijdens de kennismaking met Leren voor Duurzame Ontwikkeling en je wilt hier iets meedoen in jouw school.  Of je hebt al eerder gehoord over Leren voor Duurzame ontwikkeling en je wilt hier iets mee gaan doen. Samen met je collega’s zoek je naar een startpunt en naar mogelijkheden om in jouw context vorm te gaan geven aan leren voor duurzame ontwikkeling.
In een community of learners denken docenten samen na over de mogelijkheden en het implementeren van Leren voor Duurzame Ontwikkeling op hun locatie. De community bestaat uit een groep collega’s die een gezamenlijke toekomstgerichte visie delen op het  opleiden en onderwijzen van  jongeren generaties.

Van de deelnemende docenten onderzoekende, nieuwsgierige houding verwacht. De inhoud van de training wordt afgestemd met de trainer en is passend bij de vraag in het team. Tussen de bijeenkomsten door werken de docenten aan een (implementatie)plan, een leertraject, of ander product om vorm te geven aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling en experimenteren zij met de zes kernen. De trainer heeft de rol als procesbegeleider en helpt de groep om verder te komen.

Praktische informatie en aanmelden

  • Opleider(s): AHpro (Nascholingen voor professionals), de procesbegeleider is een docent van Aeres Hogeschool Wageningen
  • Locatie: In company
  • Datum en tijd: 4 keer een dagdeel op locatie. De bijeenkomsten worden gepland in overleg.
  • Kosten: € 2.750,- per team

AHpro - Hogeschool voor professionals

Door jarenlange ervaring vanuit onze drie hogeschoolfaculteiten hebben wij veel kennis en kunde van de agrarische en educatieve (hoger onderwijs) sector. Met elkaar hebben wij de krachten gebundeld binnen AHpro, zodat wij jou tijdens jouw loopbaan optimaal kunnen ondersteunen.

AHpro biedt (online) cursussen, trainingen en coaching aan, online en fysiek. Zo helpen wij jou te ontwikkelen op een manier die bij je past. Maatwerk en incompany is uiteraard ook mogelijk. Bekijk ons aanbod en kies jouw ontwikkeling vandaag nog!