Groene sector docent met jonge leerlingen buiten bij water

Kennismaken met Leren voor Duurzame Ontwikkeling (vaknascholing)

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Duur
1 dag

In een tijd die gekenmerkt wordt door grote uitdagingen en transitie naar een duurzamere maatschappij, willen we leerlingen en studenten toerusten met een kritische blik, leervermogen en een onderzoekende houding. In deze training gaan we in op de uitgangspunten van Leren voor duurzame ontwikkeling en hoe lessen over duurzame ontwikkeling vorm krijgen.

Achtergrond

De maatschappij als geheel en scholen specifiek staan voor grote uitdagingen. Deze tijd wordt gekenmerkt door transitie. Het is inmiddels ook bij grote groepen in de samenleving duidelijk dat de grote wereldwijde problemen waar we voor staan om meer vragen dan wat aanpassingen in onze huidige werkwijze. Een dergelijke werkelijk structurele verandering, een omslag, een transitie is nodig om dit type wereldwijde vraagstukken te kunnen aanpakken. Onze leerlingen zijn de toekomst.

De wereld heeft de komende decennia 50 tot 70 procent meer voedsel nodig. Tegelijkertijd moet de druk op milieu en natuurlijke hulpbronnen sterk omlaag. De afname van biodiversiteit is zorgwekkend. De vernieuwing van het onderwijs is mede ingegeven door de wens om de leerling, student toe te rusten een bijdrage te kunnen leveren aan een betere maatschappij gericht op de toekomst. Het toerusten van de leerling is een enorme opgave voor het onderwijs. 

Kennismaken met Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Deze vaknascholing streeft naar onderwijsontwikkeling waarmee zowel de oriëntatie als het leervermogen van lerenden verbreedt en verdiept. Samen (leren) werken door onderzoek waarbij het perspectief van duurzame ontwikkeling centraal staat. Doel is zowel een kritische burger op te leiden en als het gaat om beroepsonderwijs, de sectoren een oplossing bieden voor de grote maatschappelijke opgaven rond duurzame productie, klimaat, energie, biodiversiteit en leefbaarheid. Hiervoor is een onderzoekende houding nodig bij zowel leerling als docent en het vermogen om methodisch onderzoek uit te voeren en de uitkomsten ervan te presenteren. Het begeleiden van dit leerproces is een uitdaging voor de docent

Centraal in deze op transitie gerichte didactiek staat de leerling die op grond van motivatie onderzoeksvragen formuleert. Docenten krijgen tijdens de vaknascholing passende didactische werkvormen aangereikt en er wordt ingegaan op een effectieve begeleiding van het leren waar o.a. eigenaarschap en plezier belangrijke uitgangspunten zijn.

In deze vaknascholing gaan we in op de uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en hoe lessen over duurzame ontwikkeling vorm krijgen. Ondertussen zijn er al verschillende leertrajecten ontwikkeld die passen bij  de visie op toekomstgericht onderwijs. Kortom een training waarin de deelnemers inspiratie opdoen en concrete uitwerkingen kunnen bekijken.

Praktische informatie

  • Opleider(s): AHpro (Nascholingen voor professionals), Stan Frijters en Jan Hoed
  • Locatie: Wageningen, Mansholtlaan 18, Wageningen 
  • Datum en tijd: nader te bepalen
  • Kosten: € 175,- euro per deelnemer. Zijn er meerdere deelnemers van een locatie, dan zijn de kosten voor tweede en derde deelnemer € 140,-

AHpro - Hogeschool voor professionals

Door jarenlange ervaring vanuit onze drie hogeschoolfaculteiten hebben wij veel kennis en kunde van de agrarische en educatieve (hoger onderwijs) sector. Met elkaar hebben wij de krachten gebundeld binnen AHpro, zodat wij jou tijdens jouw loopbaan optimaal kunnen ondersteunen.

AHpro biedt (online) cursussen, trainingen en coaching aan, online en fysiek. Zo helpen wij jou te ontwikkelen op een manier die bij je past. Maatwerk en incompany is uiteraard ook mogelijk. Bekijk ons aanbod en kies jouw ontwikkeling vandaag nog!