AHWpro Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Effectief orde houden en effectief klassenmanagement

Ik zoek
Cursus
Locatie
Wageningen
Duur
Meerdere dagen

Wat te doen als de orde in de klas in het geding is? Als gedragsproblemen in de klas verstorend werken? Wat te doen als de leerlingen daardoor niet tot leren/ontwikkelen komen? Bijna iedereen herkent dit soort situaties wel in de klas. In een split-second moet beslist worden wat er in het belang van de klas én het betreffende individuele kind moet gebeuren. En dan moet het onderwijs ondertussen ook nog effectief zijn. Ga er maar aanstaan!

Voor wie?

Dit aanbod richt zich op de vergroting van de effectiviteit van de docent om een verantwoord leer- en sociaal klimaat te kunnen organiseren. Het is de basis voor het zo succesvol mogelijk uitvoeren van elementen van Passend Onderwijs.

Het traject zal maatwerk zijn en gericht op de individuele docent. Hieronder leest u een aantal voorstellen voor de inhoud. We beseffen dat er, vanuit de individuele vraagstelling, andere accenten gelegd moeten, en ook kunnen, worden.

Dit aanbod is interessant voor ervaren docenten die zich door moeten of willen ontwikkelen. En voor startende docenten die een hbo 2e graads opleiding hebben behaald en zich willen bekwamen in het hanteren van een effectiever leer- en pedagogisch klimaat in de klas.

Inhoud

Ons doel is om er voor te zorgen dat jij als docent effectiever wordt en zowel in individuele als in groepssituaties inzicht krijgt in het effect van je eigen gedrag. Naast dat inzicht ontwikkel je een ander repertoire om in te zetten. De volgende punten komen aan de orde:

 • Inzicht in eigen pedagogische en didactische effectiviteit.
 • Uitbreiding en internalisering van het handelingsrepertoire.
 • Theoretische kennis waar nodig gebruiken.

De middelen die ingezet worden zijn coaching, theorie en zelfstudie over nieuwe technieken. De stappen, die we hier beschrijven, worden aangepast aan jouw vraag.

 1. Er wordt gestart met een lesbezoek. Op grond daarvan wordt op pedagogisch- en didactisch gebied een plan opgesteld. In de bijeenkomsten wordt er een combinatie gezocht van theorie en de eigen praktijk.
 2. Maken en Analyseren van een filmopname van de les. Als cursist regelt u zelf een opname van een fysieke les (!), op de eigen werkplek.
 3. Diverse pedagogische- en didactische interventies. Zowel over de theorie als de praktijk. Na elke bijeenkomst wordt er geoefend. Dit zouden mogelijke interventies kunnen zijn:
  - Observerend vermogen ontwikkelen en leren conclusies te trekken om zodoende een juiste keuze van leerling benadering te maken(onderwijsbehoefte)
  - Gevolgen overzien van de eigen pedagogiek/didactiek op de leerling
  - Groepsdynamiek herkennen en de gevolgen voor leren en leerklimaat overzien
  - De functie van probleemgedrag voor de leerling doorgronden.
  - Verschillende handelingsstrategieën leren kennen in het benaderen van probleemgedrag in de context van de leerling
  - Alternatieven voor straffen onderzoeken en leren gebruiken
  - Conflicten herkennen en oplossen bij leerlingen en daarbij het eigen gedrag kunnen aanpassen aan wat positief ontwikkeling is voor de leerling.
 4. De opleiding bestaat na de start uit een oefen periode om nieuwe vaardigheden te automatiseren. (max. 1 maand)

Begeleiding

De opleider zal de kennis aanreiken, die nodig blijkt te zijn op grond van de vraag van de cursist. Aan de hand van gerichte feedback, na lesbezoek/film-analyse, worden gerichte oefeningen meegegeven voor de praktijk.

Toetsing

Tijdens het hele proces wordt een logboek bijgehouden waar de docent op reflecteert.

Resultaat

Wat leert de deelnemer?

 • De klas analyseren op onderwijsbehoefte en gedragsfunctie
 • Bewust zijn van de eigen reactiepatronen en effecten op de leerlingen
 • Zijn handelingsrepertoire op pedagogisch en didactisch gebied uitbreiden

Wat kan de deelnemer na afronding van de nascholing?

 • Het gedrag analyseren van de leerlingen die de meeste aandacht vragen, of juist geen aandacht vragen. Hij/zij heeft kennis van het eigen reactiepatroon tijdens beslissingen voor een goede voortgang van de lessen. Als gevolg daarvan professionele afstand leren bewaren
 • Adequaat reageren op leerlinggedrag
 • Heeft zijn/haar handelingsrepertoire uitgebreid en effectiever gemaakt. Kan langer uit strafgevende situaties blijven.

Praktische informatie en aanmelden

 • Opleider(s): AHpro (Nascholingen voor professionals), Jeldau Bollema en Anne-Marie Schoonwater
 • Aantal deelnemers: Individueel traject.
 • Tijdsinvestering: 5x2 uur, over een periode van 9 weken.
 • Vorm: Instructie, zelfwerkzaamheid, casusanalyse, training, filmanalyse.
 • Data: Op afspraak.
 • Studieniveau: HBO
 • Benodigde voorkennis/vooropleiding: HBO 2e graads opleiding.
 • Bewijs van afronding: Certificaat van deelname.
 • Kosten: €1.495,00 per deelnemer. Voor deze opleiding is geen BTW verschuldigd.