Student jongen in klas

Aeres Hogeschool Wageningen biedt de erkende (LBBO & Collectief Beeldcoaching) opleiding Beeldcoaching aan, waarin docenten en coaches worden opgeleid tot beeldcoach. Beeldcoaching is een manier van coachen van docenten waarbij het handelen van een docent in een praktijksituatie met filmbeelden wordt geanalyseerd. Met een opleiding tot beeldcoach leer je feedback en concrete handvatten te geven aan docenten op hun handelen.

Deze opleiding is bedoeld voor docenten die een rol willen hebben in de begeleiding en coaching van andere docenten.

Inhoud

Beeldcoaching kun je zien als een gesprek tussen drie mensen: de docent, het beeld en de coach. Als beeldcoach formuleer je samen met de docent die je coacht vooraf een leervraag. Je gaat uit van een echte werksituatie: vergaderingen, een-op-een-gesprekken, presentaties, discussies of lessituaties. Door de werksituatie te filmen breng je iemands leerpunten én kracht in beeld, waardoor je kan inzoomen op verbeterpunten en kwaliteiten.

In de opleiding tot beeldcoach besteed je aandacht aan:

  • beeldtaal en het in beeld brengen van een werksituatie;
  • het analyseren van beeld (micro-analyse)
  • je eigen gespreks- en coachingvaardigheden
  • feedback geven
  • de theorie achter beeldcoaching

Als deelnemer doe je minimaal 3 trajecten die natuurlijk ook zelf worden gefilmd en geanalyseerd.

Programma

Het programma bestaat uit een introductie van 6 dagdelen waarin de basis van Beeldcoaching en het filmen wordt aangeleerd. Daarna vervolgd de opleiding met 12 dagdelen supervisie over Beeldcoaching waarin je intensief begeleiding krijgt gericht op het verbeteren van je (beeld)coach vaardigheden. De groep wordt bewust klein gehouden (4-6 deelnemers) om ervoor te zorgen dat je iedere opleidingsbijeenkomst eigen beeldmateriaal kunt bespreken.

Talent voor groei

Praktische informatie

  • Uitsluitend incompany: Deze cursus wordt uitsluitend incompany aangeboden. In overleg met de opdrachtgever wordt het programma en de duur vastgesteld (normaal gesproken 20 dagdelen in 2 jaar).
  • Groepsgrootte: 4-6 deelnemers
  • Trainers: Ard Sonneveld & Gerard Somsen
  • Certificaat: Erkend certificaat (LBBO en Collectief Beeldcoaching) Beeldcoach

AHpro: Bij- en nascholing voor professionals

Dit traject valt onder AHpro. AHpro biedt (online) cursussen en trainingen aan voor mensen en organisaties die zich willen laten bij- en nascholen. Ons aanbod richt zich op alles wat te maken heeft met ‘ondernemen, bedrijfskunde, dier & voedsel binnen de agrosector’ en ‘food, nature & urban green’. Actuele thema’s zijn onder andere: verduurzaming, energietransitie, technologische innovatie en herstel van biodiversiteit. Daarnaast bieden wij ook maatwerktrajecten en incompany trainingen.