AHWpro Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Ik zoek
Cursus
Locatie
Incompany
Duur
1-2 jaar

De Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) is bedoeld voor docenten in het hbo die minimaal hbo-opgeleid zijn in hun vak, maar nog geen pedagogisch-didactische scholing hebben gehad. Tijdens deze leergang leer je hoe je les moet geven en komen de vier rollen van het docentschap aan bod: docent, ontwerper van lessen, beoordelaar en coach. 

In company

De cursus wordt in company aangeboden. In overleg met de opdrachtgever worden de cursusdata, tijden en het programma bepaald.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: in overleg met de opdrachtgever
  • Duur: in overleg met werkgever, maar minimaal 8 maanden
  • Groepsgrootte: 6-16 deelnemers
  • Certificaat: Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid inclusief de Basiskwalificatie Examinering (BKE)

Opbouw

De leergang bestaat uit een combinatie van leren en werken op de werkplek met ondersteunende bijeenkomsten en zelfstudie. Naast docenten die het inhoudelijke onderwijs van de opleiding verzorgen, heb je een begeleider op je werkplek. Deelnemers leveren een belangrijke bijdrage aan het samen leren op de werkplek door o.a. lessen van elkaar te bezoeken en elkaar van feedback te voorzien.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Ik als docent in het hbo
  • Ik als beoordelaar (BKE: Basiskwalificatie Examinering)
  • Ik als ontwikkelaar

Naast de ondersteunende lessen die je helpen bij het ontwikkelen van de bovenstaande rollen, worden er workshops verzorgd op het gebied van presenteren en coachingsvaardigheden. Tijdens de leergang werk je aan verschillende beroepsproducten:

  • Het verzorgen van lessen op basis van geformuleerde uitgangspunten, een collegevoorbereidingsformulier en een lesbeoordeling waarin activerende werkvormen worden toegepast. Dit onderdeel wordt afgerond met een lesbeoordeling door een docent van Aeres Hogeschool Wageningen.
  • Een planmatig ontwikkeld leertraject dat bijdraagt aan de uitgangspunten van de visie op onderwijs van de hogeschool waar je werkt (een analyseverslag van een ontwerp-leertraject). Dit beroepsproduct wordt beoordeeld door Aeres Hogeschool Wageningen.
  • Een zelf ontworpen toets voor de eigen doelgroep op basis van een toetsmatrix, die is afgenomen en geanalyseerd. Op basis van de resultaten zijn eventuele verbeteracties vastgesteld. Dit product wordt beoordeeld door twee assessoren.

Studieduur en –belasting

De leergang duurt 9-10 maanden en heeft een totale studiebelasting van 280-300 uur (bestaande uit contacturen met docenten, werkplekbegeleiders, studiemaatjes en zelfstudie). Ondersteunende lessen worden verdeeld over 13 dagdelen in overleg met de opdrachtgever.

AHpro - Hogeschool voor professionals

Door jarenlange ervaring vanuit onze drie hogeschoolfaculteiten hebben wij veel kennis en kunde van de agrarische en educatieve (hoger onderwijs) sector. Met elkaar hebben wij de krachten gebundeld binnen AHpro, zodat wij jou tijdens jouw loopbaan optimaal kunnen ondersteunen.

AHpro biedt (online) cursussen, trainingen en coaching aan, online en fysiek. Zo helpen wij jou te ontwikkelen op een manier die bij je past. Maatwerk en incompany is uiteraard ook mogelijk. Bekijk ons aanbod en kies jouw ontwikkeling vandaag nog!