Soil simulator

Soil Simulator geeft beeld van lange termijn scenario’s

Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer neemt deel aan het SIA-project Kringloopstimulator. Dit project richt zich op het simuleren van complexe processen in de agrarische sector en deze in te bouwen in leerzame spellen, zogenaamde ‘serious games’.

Binnen dit project werkt Aeres Hogeschool Dronten aan het doorontwikkelen van de game Soil Simulator. Dit is een serious game app waarmee studenten en ondernemers in een ‘veilige omgeving’ kunnen experimenteren op een fictief bedrijf met verschillende combinaties van teeltmaatregelen. De app is nog volop in ontwikkeling, maar zal uiteindelijk op bijvoorbeeld opbrengst, waterbeheer, bodemleven en koolstofvastlegging. Hierdoor krijg je inzicht in het resultaat van jouw gekozen bodembeheer over tien of twintig jaar en kun je toetsen of het bestand is tegen bijvoorbeeld de klimaatverandering. Je kunt diverse scenario’s met elkaar vergelijken.

De game is in eerste instantie opgezet voor het onderwijs, maar er is ook interesse vanuit het bedrijfsleven. Normaal gesproken is het effect van teeltmaatregelen namelijk pas na vele jaren zichtbaar. Adviseurs zouden de game willen gebruiken om verschillende scenario’s te simuleren in het gesprek met de boer aan de keukentafel. Mooie ambities, wij ontwikkelen nog ‘even’ door!