Karin Pepers

Functie: Onderzoeker en docent
Lectoraat: Duurzaam Bodembeheer
Emailk.pepers@aeres.nl

Over Karin Pepers

Na haar studie bodem, water en atmosfeer in Wageningen, met specialisatie bodemkunde, is Karin als prospector aan de slag gegaan in de archeologische sector. Hierbij onderzocht ze het landschap en de bodem om een inschatting te kunnen maken van de kans dat er in het verleden mensen gewoond hebben. Sinds april 2017 is Karin als onderzoeker / docent bodemkunde bij Aeres Hogeschool aan de slag gegaan. Bij Aeres werkt ze binnen het lectoraat Duurzaam Bodembeheer met Gera van Os samen op allerlei bodemkundige projecten. Zo is ze onder andere bezig met het ontwikkelen van een serious game, een app, op het gebied van bodemkunde: de Soil Simulator. Daarnaast is ze bezig met de ontwikkeling van een nieuw apparaat om bulkdichtheid sneller en gemakkelijker te kunnen meten: de RhoC.

Projecten

Diverse projecten op het gebied van

  • Bodemverdichting, o.a. met de nieuwe bulkdichtheidsmeter RhoC
  • Teeltsystemen, zoals regeneratief, klimaatrobuust, kringloop
  • Organische stof en klimaat
  • Bodemleven

Leven Lang Ontwikkelen

  • Opleiding bodemadviseurs
  • Opleiding Bodemcoach

Internationaal

  • Training modules next generation soil advisors
  • Train the trainer, living labs